Bayan Trafik Polisi BEYAZ BAŞÖRTÜ takacak..!

Emniyet Mensupları Kıyafet Yönetmeliği Değişti. Buna göre, "trafik hizmetlerinde görevli bayan personel beyaz başörtü " takacak..


Bayan Trafik Polisi BEYAZ BAŞÖRTÜ takacak..!

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi..

Buna göre,  "trafik hizmetlerinde görevli bayan personel  beyaz başörtü " takacak..

İŞTE  09 OCAK 2021 TARİHLİ YENİ YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından :

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI KIYAFET YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 15/8/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "koyu lacivert," ibaresinden sonra gelmek üzere "trafik hizmetlerinde görevli personel için beyaz" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür