Emekli subaylar EŞİTLİK İstiyor

2000’li yıllardan önce emekli olan Binbaşı rütbesindeki subaylar, yasal düzenleme yapılarak kendilerine de makam ve görev tazminatı ödenmesini talep ediyorlar.


Emekli subaylar EŞİTLİK İstiyor

2000’li yıllardan önce emekli olan Binbaşı rütbesindeki subaylar, yasal düzenleme yapılarak kendilerine de makam ve görev tazminatı ödenmesini talep ediyorlar.
 
Mağdur edildiklerini öne süren emekli Binbaşı rütbesindeki subaylar, mevcut Sosyal Güvenlik Yasası gereği; 2000’li yıllardan sonra Binbaşı rütbesinde emeklilik mümkün olmadığını, bu tarihlerden sonra emekli olan Binbaşı bulunmadığını, 2000’li yıllardan önce emekli olan Binbaşı ve vefat eden Binbaşı sayısı aileleri dâhil toplam 5000 civarında olduğunu belirterek, mağduriyetlerinin TBMM Millî Savunma Komisyonu gündemine alınmak suretiyle TBMM Genel Kurulu'na sunulması ve yasalaşması hâlinde bütçeye fazlaca bir yük getirmeyeceğini bildirdiler.
 
 
Bir grup emekli Binbaşı rütbesindeki subaylar, mağduriyetlerini şöyle dile getirdiler : 
 
" Bundan önceki yıllarda üzerinde çalışılan ; Millî Savunma Başkanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı nezdinde girişimlerde bulunulan, dosyalar iletilen, görüş ve öneriler sunulan; emekli binbaşıların makam ve görev tazminatları hususunun, 28 Ocak 2021 Perşembe günü yapılan TBMM Millî Savunma Komisyonu toplantı gündeminde kabul görmediğini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.
 
Zaman içerisinde komuta kademelerinde; General, Üst Subay (Binbaşı hariç) rütbelerine haiz personele emekliliklerine de yansıyacak şekilde makam ve görev tazminatı ödenmeye başlanmıştır. Binbaşılar ise kanun önünde “Üst Subay” olarak tanımlandıkları, rütbeleri gereği teşkilat ve malzeme kadrolarında Yarbay görevlerine (Tabur Komutanı, Gemi Komutanı, Filo Komutanı, Karargâh Subayı) olarak atandıkları ve bu görevlerde çalıştıkları hâlde, bugüne kadar bu haktan yararlandırılmamışlardır.
 
Anlaşıldığı kadarıyla görevdeki Binbaşılar ile Yarbaylar arasındaki maaş farkı birtakım düzenlemeler ile giderilmiş olmasına rağmen Emekli Yarbaylar ile Emekli Binbaşılar arasındaki maaş farkı oldukça açılmış durumdadır...
 
Türk Silahlı Kuvvetleri görevdeki ve emekli personel maaş bağlama oranlarını gösterir  çizelgeye göre, görevdeki/Emekli Kıdemli Binbaşılar ve Binbaşılarda aylık bağlama oranları % 48-41 olurken diğer Subay, Astsubay ve Uzman Erbaşlarda ise % 57-59 aralığındadır.
 
Kıdemli Binbaşı ve Binbaşıların aylık bağlama oranlarının da emekli diğer personelin aylık bağlama oranlarına yaklaştırılmasının uygun olacağı kanaatini taşımaktayız..
 
Mevcut Sosyal Güvenlik Yasası gereği; 2000’li yıllardan sonra Binbaşı rütbesinde emeklilik mümkün olmadığından, bu tarihlerden sonra emekli olan Binbaşı bulunmamaktadır. 2000’li yıllardan önce emekli olan Binbaşı ve vefat eden Binbaşı sayısı aileleri dâhil toplam 5000 civarındadır.
 
Konu TBMM Millî Savunma Komisyonu gündemine alınmak suretiyle Yüce TBMM Genel Kurulu'na  sunulması ve yasalaşması hâlinde bütçeye fazlaca bir yük getirmeyeceği aşikardır.
 
Bu mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyoruz. "