Adamın Dibisin Cem Yılmaz


Adamın Dibisin Cem Yılmaz


Kaynak SABAH

Mizahını her zaman takdir ederdim, bu fotoğrafı görünce adamlığını da takdir ettim. Şu kareyi verebilmek her babayiğidin harcı değildir.

Boşanmak için bana gelen herkese aynı tavsiyelerde bulunuyorum. “İşi yokuşa sürmeyin, tatlılıkla ayrılın ki ilerde yüz yüze bakabilin. Çocuklarınızın mezuniyeti var, nişanı var, düğünü var. En azından bu zamanlarda bir araya gelmeniz gerekecek.”

Özellikle aldatma veya fiziksel şiddet nedeniyle yaşanan boşanmalarda maalesef taraflar çok da hanımefendi-beyefendi kalamıyorlar. Boşanma davası uzadıkça uzuyor. Sonrası daha da vahim. Velayetin iptali davaları, nafaka artırımı - azaltımı davaları, kangrene dönen sittin sene süren 4-5 klasörlük mal paylaşımı davaları… Bunların temelinde hep eski defterlerin kapatılamaması yatıyor. Hele taraf avukatları da bizim “Pittbull Avukat” dediğimiz türden saldırgan avukatlarsa aradaki çatışmayı daha da körükleyip işi iyice içinden çıkılmaz hale sokuyor.

Cem Yılmaz, adamın dibisin… Sırf çocuğunun hatırı için bile olsa adamın dibisin… Helal olsun.

Av. Arb. Hilmi Erkin SEVİN