|SELECT LANGUAGE YOU WANT TO READ/Turkey News Agency Internet Newspaper||OKUMAK İSTEDİĞİNİZ DİLİ SEÇİNİZ/Türkiye Haber Ajansı İnternet Gazetesi|
EMEKLİ ÇALIŞANLAR AMAN DİKKAT!
  • Reklam
Eyüp Sabri DEMİRCİ

Eyüp Sabri DEMİRCİ

EMEKLİ ÇALIŞANLAR AMAN DİKKAT!

27 Temmuz 2021 - 00:14

EMEKLİ ÇALIŞANLAR AMAN DİKKAT!

1/10/2008 öncesinde sigortalı olup SSK, Bağkur veya Emekli Sandığına tabi çalışmaları sonrasında yaşlılık veya emeklilik aylığına hak kazanan sigortalılar, emekli aylıkları kesilmeksizin özel sektöre ait işyerlerinde sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi olarak çalışabilmektedir.

Diğer taraftan bu vatandaşların emekli aylıklarını yükseltmek amacıyla emekli aylıklarını kestirerek normal bir çalışan gibi tüm sigorta kollarına (TSK) tabi çalışma şeklini tercih etmeleri de mümkündür. Ancak, emekli aylıklarının yükseltilebilmesi için hem uzun bir süre emekli aylığı almaksızın çalışılmaları, hem de sigorta primlerinin asgari ücretin çok üzerindeki bir tutardan yatırılması gerektiğinden, özellikle 2008 yılı sonrasında bu şekildeki sigortalılık statüsünü tercih eden kişi sayısı yok denecek kadar azdır.

Emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlayan sigortalıların emekli aylığı kesilmeksizin SGDP’ye tabi mi çalışacakları, yoksa emekli aylıkları kesilerek TSK’na tabi mi çalışacakları konusunda evvelce sigortalılardan “Sigortalı Tercih Bildirim Formu” alınmakta idi.  

Ancak Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde 2013 yılında yapılan değişiklikle tercih bildirim formu uygulamadan kaldırılmış ve emekli çalışanların bu tercihleri, işe girişleri sırasında işverenlerce veya işletmelerin İK birimlerince ya da meslek mensuplarınca sigortalı işe giriş bildirgeleri ile bildirilmeye başlanmıştır.

Emekli çalışanın işe giriş işlemleri sırasında sigorta kolunun hatalı seçilmesi kimi zaman telafisi çok güç sonuçlara neden olabiliyor.

Yaşlılık veya emeklilik aylığı almaya başladıktan sonra özel sektöre ait işyerlerinde yeniden çalışmaya başlayan sigortalılar için, işe giriş bildirgesini düzenleyen kişilerce sigorta kolu 8-Sosyal Güvenlik Destek Primi işaretlenmesi gerekirken 0-Tüm Sigortalı Kolları seçeneği işaretlendiği takdirde yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda sigortalının aylığı durdurulmaktadır.

Emekli çalışan adına düzenlenen işe giriş bildirgesinde sigorta kolunun hatalı seçildiği ve emekli aylığının durdurulduğu durumlarda 2018/38 sayılı Genelgeye göre emekli çalışan veya işveren aylığın ödenmediği ayı takip eden ayın sonuna kadar ilgili sosyal güvenlik merkezine müracaat ederek hatalı bildirimin düzeltilmesini talep ettiği takdirde, durdurulan aylık kaldığı yerden ödenmeye devam edilmektedir.

Takip eden ay sonu geçirildikten sonra düzeltme talep edildiği durumlarda ise emekli aylığı talep tarihini izleyen ödeme döneminden itibaren başlatılmakta ve maalesef ki arada geçen süreye ilişkin aylıklar ödenmemektedir.

Kullanıcıların uyarı mesajlarını okumadan geçmeleri hataya davetiye çıkartıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu elektronik ortamdaki mevcut uygulamalarında vatandaşların işlemlerini kolaylaştırıcı nitelikte önemli güncellemeler yapmaktadır. Bu anlamda, sigortalı işe giriş bildirgelerinin düzenlenmesi sırasında işe giriş bildirgesi verilen emekli çalışan için 0-Tüm Sigorta Kolu seçeneği işaretlendiği takdirde bu kişinin yaşlılık veya emeklilik aylığı aldığı yönünde bir uyarı mesajı verilerek hatalı bildirimlerin önüne geçilmeye çalışılmıştır.

Ancak özellikle işe giriş bildirgelerinin toplu olarak gönderildiği durumlarda uyarı mesajlarına kullanıcılar tarafından dikkat edilmemesi ve çalışanın emekli olduğu yönünde işverenine veya İK birimine de bilgi vermemesi durumunda emekli çalışan için 0- Tüm sigorta kollarına tabi bildirim yapılabilmekte, haliyle emekli aylığı durdurulabilmektedir.

Emekli çalışan ne yapmalı?

Emekli çalışanların;

- Öncelikle işe başlamada önce işverenlerini veya İK birimlerini Kurumdan yaşlılık veya emeklilik aylığı aldıkları konusunda uyarmaları,

-İşe giriş bildirgelerindeki sigorta kolunun hatalı seçilip seçilmediğini e-Devlet uygulamalarında yer alan işe giriş bildirgelerinden veya SGK’nın SMS sistemine kayıt olmaları halinde kendilerine gönderilen kısa mesajdan kontrol etmeleri,

-Emekli aylıklarını her ay takip etmeleri, emekli aylığının kesildiği durumda vakit geçirmeksizin SGK’ya müracaat etmeleri

Gerekiyor.

Başka neler yapılabilir?

Yazımın girişinde de belirttiğim üzere yaşlılık veya emeklilik aylığı almaya başladıktan sonra özel sektöre ait işyerlerinde yeniden çalışmaya başlayan sigortalıların aylıklarını kestirip tüm sigorta kollarına tabi çalışma yöntemini seçmeleri, son düzenlemeler çerçevesinde tercih edilen bir yöntem olmaktan çıkmıştır.

Bu şekilde yapılan hatalı bildirimlerin düzeltilmesinin hem işverenler, hem de SGK Müdürlükleri nezdinde önemli sayılacak bir emek ve zaman kaybına neden olduğu, ayrıca emekli çalışanlar açısından hak kayıpları oluşturduğu aşikardır.

Bu bakımdan;

1-İşe giriş bildirgelerinin elektronik ortamda gönderilmesi sırasında emekli çalışanların yalnızca SGDP’ye tabi bildirimleri alınıp, tüm sigorta kollarına tabi tercihlerinin ilgili sosyal güvenlik merkezine müracaatları sonrası yapılması sağlanabilir. Bu şekildeki bir uygulama, kullanıcıların hata riskini sıfıra düşüreceğinden, hem gereksiz emek ve zaman kaybının önüne geçecek hem de emekli çalışanların hak kayıplarını önleyecektir.

2- Sigorta kolunda yapılan hatalı bildirim sonrasında düzeltme işlemleri için emekli çalışanların bir kısmı 2018/38 sayılı Genelgede belirtilen bir aylık süre geçtikten müracaat edebilmektedir. Emekli çalışanların hayatlarında belki de bir defaya mahsus yaşayacakları bu durumu ilgili mevzuatı okuyup, önceden anlamalarını beklemek doğru olmayacaktır. O açıdan emekli aylıkları bu şekilde yapılan hatalı bildirimler sonrası kesilen vatandaşlar açısından, SGK’ya yapılacak başvurularda daha makul bir süre tanınması (örneğin 3 veya 6 ay gibi) yaşanan hak kayıplarını azaltacaktır.

Eyüp Sabri DEMİRCİ
Sosyal Güvenlik Danışmanı
edemirci67@gmail.com
Twitter: @edemirci67

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • Mustafa Ertaç Ansan
    2 ay önce
    SSK mevzuatı konusunda kısa ve anlaşılabilir bir şekilde yazdığınız için yürekten teşekkür ederim

Son Yazılar