|SELECT LANGUAGE YOU WANT TO READ/Turkey News Agency Internet Newspaper||OKUMAK İSTEDİĞİNİZ DİLİ SEÇİNİZ/Türkiye Haber Ajansı İnternet Gazetesi|
Henkel, 2017’nin ilk 9 Ayında 15 Milyar Euro’yu Aştı
  • Reklam

Henkel, 2017'nin ilk 9 Ayında 15 Milyar Euro'yu Aştı

2017’nin ilk 9 ayında Henkel 15 milyar Euro’yu aştı… Satışlar ilk kez 15 milyar Euro'yu aşarak, %9,3'lük artış ile 15 milyar 143 milyon Euro seviyesine ulaştı.

20 Kasım 2017 - 14:08 - Güncelleme: 21 Kasım 2017 - 01:36

Henkel, Üçüncü Çeyrekte Güçlü Performans Gösterdi... 2017’nin ilk 9 ayında Henkel 15 milyar Euro’yu aştı…
Satışlar ilk kez 15 milyar Euro'yu aşarak, %9,3'lük artış ile 15 milyar 143 milyon Euro seviyesine ulaştı.
Henkel'in CEO'su Hans Van Bylen, "İstikrarsız ve belirsiz piyasa koşullarının devam edeceğini tahmin ediyoruz. Kurun olumsuz etkileri de artarak devam edecektir. Tüketim ürünleri piyasalarındaki zorlu koşulların sürmesi de söz konusu. Ancak biz, başarılı gelişimimizi sürdürmek ve stratejik önceliklerimizi uygulamaya koymak konusunda kararlıyız.” dedi. 

Henkel, tüm yıl satış hedefini teyit etti ve EPS (Hisse Başına Kârlılık) hedefini de yükseltti.

Oldukça güçlü nominal satış  büyümesi sağlandı: Satışlar %4,9 artış ile  4 milyar 981 milyon Euro'ya  ulaştı. Öte yandan %3,0 oranında güçlü organik satış büyümesi (OSG) kaydedildi.Faiz ve vergi öncesi kâr (EBIT) marjı* en yüksek seviyeye ulaştı: 40 baz puan artışı ile %18.Hisse Başına Kârlılıkta (EPS)* güçlü büyüme gerçekleşti: %8,5 artış ile 1,54 Euro.Tüm yıl hedefi: Organik satış büyümesi (OSG) %2'-%4 aralığında, faiz ve vergi öncesi kâr (EBIT) marjının* da %17'nin üzerinde bir seviyede gerçekleşeceği teyit edildi. Hisse Başına Kârlılık (EPS)* hedefi ise %9 civarına yükseltildi. (* Tek seferlik gelir / gider ve yeniden yapılandırma masrafları hariç)

Henkel'in CEO'su Hans Van Bylen "Henkel olarak, üçüncü çeyrekte güçlü bir performans gösterdik. Gittikçe zorlu hale gelen bir pazarda, satış ve kazançlarımızı daha da artırdık. Üç iş birimimiz de bu olumlu gelişime katkıda bulundu. %3'lük güçlü organik satış büyümesi sağlarken, nominal satışlarımız da %5 oranında arttı." dedi. Van Bylen açıklamalarını "Faiz ve vergi öncesi kâr (EBIT) marjında önemli bir artış sağladık ve EBIT marjımız %18 ile en yüksek seviyesine ulaştı. İmtiyazlı hisse senedi başına kârlılıkta dikkate değer bir büyüme gerçekleştirdik. Bununla beraber, iş portföyümüzü ciddi anlamda güçlendirecek olan üç satın alım projesini başarı ile sonuçlandırdık." sözleriyle sürdürdü.

Hans Van Bylen, "İstikrarsız ve belirsiz piyasa koşullarının devam edeceğini tahmin ediyoruz. Kurun olumsuz etkileri de artarak devam edecektir. Tüketim ürünleri piyasalarındaki zorlu koşulların sürmesi de söz konusu. Ancak biz, başarılı gelişimimizi sürdürmek ve stratejik önceliklerimizi uygulamaya koymak konusunda kararlıyız.” dedi.  

Henkel 2017 mali yılı için, satış hedefini teyit etti. Olumsuz etkisi gün geçtikçe artan kur etkisine rağmen, Hisse Başına Kârlılık (EPS) hedefini de yükseltti.      

Van Bylen, “Organik satış büyümesinin grup bazında %2 - %4 aralığında olması ve EBIT marjımızın da %17’nin üstünde gerçekleşmesi beklentimizi sürdürüyoruz. İmtiyazlı hisse senedi başına kârlılık için de %9 civarında artış bekliyoruz."  şeklinde konuştu.

2017’nin Üçüncü Çeyreğinde Satış ve Kâr Performansı

2017’nin üçüncü çeyreğinde satışlar, %4,9 nominal büyüme ile 4 milyar 981 milyon Euro oldu. Döviz kuru hareketleri, satışlar üzerinde %4,2'lik olumsuz bir etki yarattı. Satın alma ve elden çıkarmalar, satış büyümesinin %6,1'lik kısmını oluşturdu. Döviz, satın alma ve elden çıkarmaların etkisinden arındırılmış organik satışlar, %3'lük güçlü bir büyüme gösterdi.

Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi, %4,9'luk oldukça güçlü bir organik satış büyümesi bildirdi. Beauty Care İş Birimi ise %0,5’lik organik satış büyümesi gerçekleştirdi. Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi, %1,8’lik organik satış büyümesi rapor etti.

Gelişmekte olan piyasalar, grubun organik büyümesine yine ortalamanın üzerinde bir katkıda bulunarak, %5,0'lık oldukça güçlü bir gelişim gösterdi. Gelişmiş piyasalar ise organik satışlarda %1,5 oranında olumlu bir büyüme kaydetti.

Batı Avrupa bölgesi satışları, önceki yılın aynı çeyreği ile aynı seviyede kaldı. Diğer tüm bölgelerde ise satışlarda organik büyüme kaydedildi: Doğu Avrupa'da satışlar %4,8 yükseldi. Afrika/Orta Doğu satışlarda %3,2’lik büyüme bildirdi. Kuzey Amerika’da satışlar %3,2 arttı. Latin Amerika satışlarda %2,8'lik artış sağladı ve Asya-Pasifik bölgesi satışları %6,4 yükseldi.

Düzeltilmiş Faaliyet kârı (EBIT) %7,1 artarak 897 milyon Euro’ya geldi. Her üç iş birimi de bu artışa katkıda bulundu.

Düzeltilmiş Satış kazancı (EBIT) %0,4 artarak %18,0'e yükseldi.

İmtiyazlı hisse senedi başına kârlılık (EPS) %8,5 büyüme ile 1,42 Euro'dan 1,54 Euro'ya yükseldi.

Net işletme sermayesi geçen yılın aynı dönemine oranla satış yüzdesi olarak 0,4 artış ile %5,6'ya ulaştı.

İş Birimi Performansları

Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi, üçüncü çeyrekte %4,9'luk oldukça güçlü bir organik satış büyümesi gerçekleştirdi. Nominal olarak, satışlar %4,5 artarak, 2 milyar 373 milyon Euro oldu. Düzeltilmiş faaliyet kârı %5,5 artarak 454 milyon Euro'ya ulaştı. Düzeltilmiş satış kazancı güçlü bir yükselişle %19,1'e ulaştı.

Beauty Care İş Birimi, %0,5 oranında organik satış büyümesi gerçekleştirdi. Nominal olarak satışlar önceki yılın aynı çeyreğinin altında kaldı ve 941 milyon Euro olarak gerçekleşti. Düzeltilmiş faaliyet kârı %0,5'lik olumlu artış göstererek 171 milyon Euro'ya ulaştı. Düzeltilmiş satış kazancı çok güçlü bir gelişme ile %18,1'e ulaştı.

Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi üçüncü çeyrekte %1,8 oranında organik satış büyümesi gerçekleştirdi. Nominal olarak satışlar önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %10,6 artış ile 1 milyar 636 milyon Euro olarak gerçekleşti. Düzeltilmiş faaliyet kârı %10,9 büyüme ile 294 milyon Euro oldu. Düzeltilmiş satış kazancı önceki yılın aynı dönemi ile aynı oranda kalarak %17,9’a ulaştı.

Etkili Satın Almalar, Portföyü Güçlendiriyor

Henkel, küresel Darex Packaging Technologies’in, Sonderhoff Group'un ve Nattura Laboratorios’un satın alımlarını başarılı bir şekilde sonuçlandırarak iş portföyünü daha da güçlendirdi.

2017'nin İlk Dokuz Ayında Güçlü İş Performansı

Satışlar ilk kez 15 milyar Euro'yu aşarak, %9,3'lük artış ile 15 milyar 143 milyon Euro seviyesine ulaştı. Döviz, satın alma ve elden çıkarmaların etkisinden arındırılmış  organik satışlar, % 3,1’lik büyüme gösterdi. Üç iş biriminin tümü bu performansa katkıda bulundu.

Düzeltilmiş faaliyet kârı (EBIT), %10,5 yükseliş ile 2 milyar 407 milyon Euro'dan, 2 milyar 660 milyon Euro'ya ulaştı. Düzeltilmiş satış kazancı %17,4'ten %17,6'ya yükseldi. İmtiyazlı hisse senedi başına kârlılık %10 büyüme ile 4,09 Euro'dan 4,50 Euro'ya yükseldi.

2017'nin ilk dokuz ayında, Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi %4,6'lık oldukça güçlü bir organik satış büyümesi gerçekleştirdi. Düzeltilmiş satış kazancı güçlü bir yükseliş kaydederek %18,8'e ulaştı. Beauty Care iş birimi %0,9 oranında organik satış büyümesi gösterdi. Düzeltilmiş satış kazancı, güçlü bir artışla %17,6'ya ulaştı. Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi %2,2 oranında güçlü bir organik satış büyümesi rapor etti. Düzeltilmiş satış kazancı %17,6 seviyesini gösterdi.

30 Eylül 2017 itibarı ile Henkel'in net mali durumu -3 milyar 336 milyon Euro olarak ifade edildi (31 Aralık 2016: -2 milyar 301 milyon Euro). 2016 sonuçları ile karşılaştırıldığında bu sonucun en önemli nedeni olarak  satın alınan şirketler için yapılan ödemeler gösterildi.

2017 için Güncellenmiş Öngörüler

Henkel, 2017 mali yılı için öngörülerini güncelledi. Henkel Group'un organik satışlarda büyüme beklentisi %2 - %4 aralığında bildirildi. Henkel'in mevcut organik büyüme oran beklentileri, Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi için %4 - %5, Beauty Care İş Birimi için %0 - %1, Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi için de %2 civarında bildirildi. Düzeltilmiş satış kazancı (EBIT) için, Henkel önceki yıla oranla bir artış kaydederek %17'nin üzerinde bir seviyeye ulaşma beklentisini sürdürüyor. Henkel, güçlü iş performansını göz önünde bulundurarak imtiyazlı hisse senedi başına kârlılıkta da hedefini yeniledi ve yaklaşık %9 oranında artış öngörüyor.

Henkel Hakkında

Henkel, global olarak dengeli ve çeşitlilik gösteren bir portföyle faaliyet göstermektedir. Güçlü markalar, inovasyonlar ve teknolojiler sayesinde şirket, üç iş birimiyle hem endüstriyel hem de tüketici iş birimlerinde lider konumlara sahiptir. Henkel Yapıştırıcı Teknolojileri, yapıştırıcı piyasasında dünya çapında tüm endüstriyel sektörlerde global bir liderdir. Henkel’in Çamaşır ve Ev Bakım ile Beauty Care İş Birimlerinde, dünya genelinde pek çok piyasa ve kategoride liderliği bulunmaktadır. 1876 yılında kurulan Henkel, 140 yılı aşkın süredir başarısını sürdürmektedir. 2016 yılında Henkel, 18,7 milyar Euro satış ve 3,2 milyar Euro faaliyet kârı bildirmiştir. Üç iş biriminin üç yıldız markası olan, Loctite, Schwarzkopf ve Persil 6 milyar Euro'dan fazla satış gerçekleştirmiştir. Henkel dünya çapında güçlü şirket kültürü ile bir araya gelmiş, tutkulu, birbirinden farklı olan ancak aynı değerleri paylaşarak, sürdürülebilir değerler yaratmak için çalışan yaklaşık 50.000 kişiyi istihdam etmektedir. Sürdürülebilirlik konusunda tanınmış bir lider olarak Henkel, birçok uluslararası endeks ve sıralamada en üst sıralarda yer almaktadır. Henkel’in imtiyazlı hisse senetleri, Almanya DAX borsa endeksine kayıtlıdır. Daha fazla bilgi için lütfen 'www.henkel.com'u ziyaret ediniz.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Ayba'dan Anlamlı Güne Anlamlı Eser 'ATAM'
Ayba'dan Anlamlı Güne Anlamlı Eser 'ATAM'
II. Uluslararası Kaligrafi Sanal Sergisi Sanatseverlerle Buluşacak
II. Uluslararası Kaligrafi Sanal Sergisi Sanatseverlerle Buluşacak