|SELECT LANGUAGE YOU WANT TO READ/Turkey News Agency Internet Newspaper||OKUMAK İSTEDİĞİNİZ DİLİ SEÇİNİZ/Türkiye Haber Ajansı İnternet Gazetesi|
Yatay Geçiş Nedir, Nasıl Yapılır?
  • Reklam

Yatay Geçiş Nedir, Nasıl Yapılır?

Yatay Geçiş üniversiteler arasında yapıldığı gibi, üniversite içinde de yapılabilir. Öğrencinin okuduğu bölümü değiştirerek farklı bir bölümde okuması ya da öğrencinin okuduğu üniversiteyi değiştirerek farklı bir üniversitede eğitimine devam etmesidir.

04 Şubat 2021 - 21:41

Yatay Geçiş üniversiteler arasında yapıldığı gibi, üniversite içinde de yapılabilir. 
Öğrencinin okuduğu bölümü değiştirerek farklı bir bölümde okuması ya da öğrencinin okuduğu üniversiteyi değiştirerek farklı bir üniversitede eğitimine devam etmesidir.

Yatay geçiş yapmak için aranan ilk şart yüksek not ortalamasıdır. İstenen en düşük not ortalamasını üniversiteler kendisi belirler ve genelde en düşük ortalama 4.00 üzerinden 3.00 ile 3.50 arasında değişir. Öğrenciler en erken 1. öğretim yılını tamamladıklarında yatay geçiş başvurusu yapabilir. Hazırlık ilk yıl sayılmaz.

ÜNİVERSİTELER ARASI YATAY GEÇİŞ NASIL OLUYOR?
Okuduğunuz bölüme ya da benzeri bir programa başka bir üniversitede devam edebilirsiniz.
Öğrenim gördüğünüz yükseköğretim kurumundan başka bir yükseköğretim kurumuna okuduğunuz alana ya da eşdeğer bir programa yatay geçiş yapma hakkınız var.
Buna da kuramlar arası yatay geçiş deniyor.  Bunun için de istenen not ortalamasını tutturmanız.
Ancak tüm yatay geçişlerde olduğu gibi bunun da kuralları bulunuyor.

KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞž İÇİN NOT ŞARTI VAR MI?
Kurumlararası yani üniversiteler arası  yatay geçiş yapabilmek için kayıtlı olduğunuz programdaki not ortalamanızın 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.

İLİŞİĞİM KESİLDİYSE YATAY GEÇİŞ YAPABİLİR MİYİM?
Başarısızlık veya disiplinsizlik nedeniyle ilişiğiniz kesildiğiyse başvuru yapamazsınız.

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA GEÇİŞ YAPABİLİR MİYİM?
Not ortalamasının yanı sıra taban puan ile de geçiş yapabilirsiniz. Burada da kural programlar arası geçişte olduğu gibi geçmek istediğiniz üniversitede bu bölüme en son giden öğrencinin taban puanına eşit ya da ondan yüksek taban puanına sahip olmak. Ancak burada unutmamanız gereken nokta şu. Kurumlar arası yatay geçişte başvuru yapanların yerleştirilmesi önce not ortalamasına göre yapılacak. Sonra boş kontenjan kalırsa taban puanla yerleştirme olacak. Yani not ortalaması daha önemli.

KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ NE ZAMAN YAPILIR?
Daha önce sınırlamalar vardı. Ancak YÖK, Ek-1 Madde değişikliği yaparak burada sınırlamayı kaldırdı. Buna göre öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir

BÖLÜM VE ALAN SINIRLAMASI VAR MI?
Evet var. Kurumlar arası yatay geçişte her alan ve bölüme başvuru yapamazsınız. Geçiş, aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılıyor.

EޞDEОER DİPLOMA PROGRAMI NEDİR?
İsim ve içerikleri çok benzer ya da aynı olan, içeriklerinin en az yüzde 80’inin birbiriyle örtüştüğü programlar.

YATAY GEÇİŞž KONTENJANI NASIL BELİRLENİR?
YÖK’ün belirlediği kontenjanlar doğrultusunda ayarlanır. Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları son yarıyılda programla ilişiği kesilen ve yatay geçiş ile gelmiş öğrencilerin farkını geçmeyecek şekilde ek kontenjan belirleyebilirler. Bu kontenjanlar haziran sonunda, önlisans diploma programlarının ilave yatay geçiş kontenjanları ise en geç aralık sonunda YÖK’e bildirilir.

YABANCI DİLDEKİ PROGRAMA GEÇMEK İSTERSEM NE YAPACAОIM?
Yabancı dil şartını yerine getirmeniz ve bunun için istenen sınavlara girmeniz gerekiyor. Kurumun kendi yaptığı sınav, Yabancı Dil Sınavı (YDS), TOEFL veya IELTS gibi sınav sonuçlarıyla da yabancı dil yeterliliğinizi ispatlayabilirsiniz. Bu sınavda da geçiş yapılacak kurumun belirlediği taban puanı veya üzerini almanız gerekir.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA YATAY GEÇİŞž YAPARSAM MEVCUT BURSUMU KAYBEDER MİYİM?
Evet kaybedebilirsiniz. Geçiş yaptığınız programlarda burs verip vermeme kararı geçilen vakıf üniversitesine ait olacak.

DEVLETTEN VAKIF ÜNİVERSİTESİNE GEÇİŞž YAPABİLİR MİYİM?
Evet. Fakat burs alıp almama konusunda vakıf üniversite karar verir.

BAޞKA ޞEHİRDEKİ ÜNİVERSİTEYE GİDEBİLİR MİYİM?
Evet, başka şehirlerdeki programlara geçişle ilgili bir engel yok. Tek şart not ve taban puanı tutturabilmek..

FAZLA BAޞVURU OLURSA NE OLACAK?
Puan ve başarı sırasına göre önde olan öğrenciler tercih edilir.

AÇIKÖОRETİM VE UZAKTAN EОİTİM PROGRAMLARINA NASIL BAޞVURABİLİRİM?
Kontenjan sınırlanması bulunmayan açık veya uzaktan öğretim programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, ilgili yükseköğretimine eylül ayının ilk haftasında direk başvuruda bulunur.

YATAY GEÇİŞž KONTENJAN VE TAKVİMİNİ NASIL ÖОRENEBİLİRİM?
Önlisans programlarında yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimleri ikinci yarıyıl için ocak ayı, üçüncü yarıyıl için de temmuz ayında ilan edilir. Lisans programlarında da ara sınıflar için yatay geçiş kontenjanları temmuz ayı içerisinde ilan edilir.

YATAY GEÇİŞžTEN PİŞžMAN OLURSAM GERİ DÖNEBİLİR MİYİM?
Yatay geçişten pişman olunması halinde geri dönüş için her kuruma göre değişen belli bir süre vardır. Önce geçilen yükseköğretim kurumuna yatay geçişin iptali için ve halihazırda devam edilen kuruma ise kayıt yinelemek için birer dilekçe vermek gerekiyor.

BAޞVURUMUN GEÇERLİ OLDUОUNU NASIL ANLAYACAОIM?
Başvurusu geçerli olan adayların isimleri, puanlarına göre sıralanmış şekilde başvurulan yükseköğretim kurumunun internet sayfasında yayınlanır.

YURTDIޞINDA OKUYORUM, YARARLANABİLİR MİYİM?
Evet, yararlanabilirsiniz. Bunun için öğrencinin yurtdışında okuduğu kurumun YÖK tarafından tanınması ve yatay geçiş için başvurduğu üniversite tarafından eşdeğerliğinin onaylanması gerekiyor.

YURTDIޞINDAN NASIL YATAY GEÇİŞž YAPABİLİRİM?
İki şekilde yapılır:

Adayların not ortalaması ve geçmek istediği programla ortak dersleri varsa bunlardaki başarısı üniversite senatosu tarafından belirlenen kriterlere göre değerlendirilir ve yurtdışı yatay geçiş kontenjanı kapsamında yatay geçişleri sağlanır.

İkinci yol ise, ÖSYS veya eşdeğer bir sınavdan aldıkları puan ve yatay geçiş kontenjanları doğrultusunda bu öğrenciler kurumlar arası yatay geçişe başvurabilirler. Yerleştirme sınavından alınan puanın, başvurulacak kurumun istediği taban puana eşit veya ondan daha yüksek olması haline başvuru yapılabiliyor. Bu öğrencilerin tüm derslerinde başarılı olması şartı aranmaz ve başvuruları yurtdışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.

YATAY GEÇİŞLE İLGİLİ HERŞEY?

Yatay Geçiş, üniversite sınavı sonuçlarına göre bir programa yerleştirildikten belli bir dönem sonra, aynı ya da farklı bir bölüme ya da başka bir üniversitedeki bir bölüme geçmek isteyen öğrencilere belli kurallar çerçevesinde geçiş imkanı veren bir uygulamadır.

Puan Türü: Öğrencinin okuduğu program ile geçiş yapmak istediği programın puan türü farklı ise, sınava girdiği yıl geçiş yapacağı bölümün puan türünün hesaplanmış olması gerekir (TM-1 den MF-4‘de geçiş yapmak isteyen öğrencinin, sınava girdiği yıl MF4 puanının da hesaplanmış olması gerekir).

Not Ortalaması: Yatay geçiş yapmak için aranan ilk şart yüksek not ortalamasıdır. İstenen en düşük not ortalamasını üniversiteler kendisi belirler ve genelde en düşük ortalama 4.00 üzerinden 3.00 ile 3.50 arasında değişir. Yatay geçiş kontenjanlarının sınırlı olduğu düşünülürse, en yüksek ortalamaya sahip olan öğrencinin şansının daha yüksek olduğu görülür.

Geçiş Zamanı: Öğrenciler en erken 1. öğretim yılını tamamladıklarında yatay geçiş başvurusu yapabilir. Hazırlık ilk yıl sayılmaz, öğrencilerin not ortalamasının hesaplanabilmesi için bölümlerinde bir yılı tamamlamaları gerekir. Önlisans programlarında ilk yarıyıl ya da son yarıyıl için; lisans programlarıda ise ilk yıl ya da son yıl için başvuru yapılamaz.

Başvuru Sayısı: Bir öğrenci 2 kez başvurabilir. Üniversitenin onayı olduğu sürece, bir kez reddedilen bir öğrenci bir sonraki yarıyılda da başvuru yapabilir. Bu kararlar tamamıyla üniversitelere bırakılmıştır. Normalde 2. başvuru, 2. öğretim yılı sonunda yapılır.

Öğrenci Sayısı: Bir bölüme yatay geçişle kaç öğrenci alınacağı genellikle o bölümün öğrenci kontenjanı ile orantılıdır. Bu oran % 5-10 arası olabilir. 100 kişilik bir kontenjanı olan bölüm 5 öğrenci alabilir. Bu sayılar da üniversiteler tarafından belirlenir ve açıklanır.

Özel Durumlar: Kayıt dondurmuş olanlar yatay geçiş hakkını kaybetmez. Disiplin cezası almış öğrenciler yatay geçiş için başvuramaz.

Yatay geçiş türleri

A) Kurumlar arası
Kurumlar arası yatay geçiş öğrencinin kayıtlı olduğu üniversitenin bir programından, başka bir üniversitede aynı düzeydeki eşdeğer bir diploma programına geçiş yapması anlamına gelir (ODTÜ Sosyoloji bölümünden, Boğaziçi Sosyoloji bölümüne geçiş).

Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması gerekir.

Not ortalaması şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar da yatay geçiş başvurusunda bulunabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları not şartına göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.

Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapacak adaylar:

1. Geçiş yapacakları kurumun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarı sağlamaları veya

2. Ulusal veya uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarından (TOEFL, IELTS gibi) geçiş yapacakları kurumun belirlediği başarı düzeyinde bir puan almaları gerekir.

B) Kurum içi
Öğrenciler kayıtlı oldukları üniversite içinde ilgili bölümler arasında da belli şartları yerine getirdikleri takdirde yatay geçiş yapabilirler. Bir fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya aynı üniversite içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapılabilir. Aynı yükseköğretim kurumunda, aynı programlarda birinci öğretimden, ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın geçiş yapılabilir. Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma program için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

Hangi Kurumlar Arasında Yatay Geçiş Yapılır?
1. Açıköğretim ya da Uzaktan Eğitim Programlarından Normal Öğretime Yatay Geçiş Yapılabilir. Öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması gerekir ya da öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

2. Açıköğretim ya da Uzaktan Eğitim Programları Arasında Yatay Geçiş Yapılabilir.

3. Birinci veya İkinci Öğretim Programlarından Açık veya Uzaktan Eğitim Programları Arasında Yatay Geçiş Yapılabilir. Geçilen programın ücretini ödemek gerekir.

4. İkinci Öğretim Programları Arasında Yatay Geçiş Yapılabilir. Bir ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına geçiş yapılabilir. Ancak ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk % 10’una girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

5. Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Bir Programdan Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Bir Programa Yatay Geçiş Yapılabilir. Öğrencinin genel not ortalamasının ya da merkezi yerleştirmeden aldığı puanın yeterlilik göstermesinin yanı sıra öğrencinin özel yetenek sınavında da başarılı olması gerekir. Ayrıca özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programlarından, merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçiş yapılamaz.

6. TSK ve Polis Akademisi ile Diğer Yükseköğretim Kurumları Arasında Yatay Geçiş Yapılabilir. 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Polislerin özel hayatını düşünüyorsanız, 3600'ü verin..!
Polislerin özel hayatını düşünüyorsanız, 3600'ü verin..!
Polislerce sürücülere şapka, düdük, maske hediye edildi
Polislerce sürücülere şapka, düdük, maske hediye edildi