HENKEL'den Sürdürülebilir Ambalaj Konusunda Açıklama 

Henkel, sürdürülebilirlik için mevcut çabalarının ve döngüsel ekonomiye olan bağlılığının yanı sıra “Alliance to End Plastic Waste”in (Plastik Atıkları Sona Erdirmek için İttifak) kurucu üye vasfı ile katıldı.


HENKEL'den Sürdürülebilir Ambalaj Konusunda Açıklama 

Henkel, sürdürülebilirlik için mevcut çabalarının ve döngüsel ekonomiye olan bağlılığının yanı sıra “Alliance to End Plastic Waste”in (Plastik Atıkları Sona Erdirmek için İttifak) kurucu üye vasfı ile katıldı.

Henkel CEO’su Hans Van Bylen, “2025 yılına kadar Henkel’in ambalajlarının %100’ü geri dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir ya da gübreleşebilir olacak. Henkel, ilerlemeyi plastik alanında döngüsel bir değer zincirine yönlendirmek için kapsamlı bir yaklaşım ortaya koyuyor.” Dedi.

Döngüsel Bir Ekonomi İçin Ortak Kararlılık

Henkel, yeni kurulan küresel “Alliance to End Plastic Waste” organizasyonunun kurucu üyesidir.

Küresel zorluklar küresel çözümler gerektirir; işte bu yüzden, bugün plastik ve tüketim ürünleri alanındaki değer zincirinde yer alan şirketlerden 30’a yakını “Alliance to End Plastic Waste” (AEPW) (Plastik Atıkları Sona Erdirmek İçin İttifak) organizasyonunu hayata geçirdi. AEPW, plastik atıkların en aza indirilmesi ve kontrolü için gerekli çözümleri geliştirerek hayata geçirecek. Aynı zamanda döngüsel bir ekonomiye olanak sağlayarak kullanılmış plastikler için çözümleri destekleyecek. Henkel, sürdürülebilirlik için mevcut çabalarının ve döngüsel ekonomiye olan bağlılığının yanı sıra AEPW’ya kurucu üye vasfı ile katıldı.

Henkel CEO’su ve German Chemical Association - VCI (Alman Kimyasal Endüstri Birliği) Başkanı Hans Van Bylen, “Küresel ve endüstriyel bir tüketim ürünleri firması olarak bizler Henkel’de plastik atıkları sona erdirmeye katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu sorun için sürdürülebilir çözümler geliştirmek ancak tedarikçiler, iş ortakları, tüketiciler, diğer organizasyonlar ve hükümetin de dahil olduğu tüm değer zinciri olarak çaba ve ortak çalışma gösterilmesi sonucu mümkün olacaktır.” şeklinde konuştu.

Plastik değer zinciri boyunca kararlılık

AEPW, doğadaki plastik atıkların ortadan kaldırılması için 1 milyar doların üzerinde bir yatırım vaadinde bulunmasının yanı sıra, önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu amaç için 1,5 milyar dolar harcamayı planlamaktadır. AEPW üyeleri; kimyevi madde ve plastik üreticileri, tüketim ürünleri alanında faaliyet gösteren şirketler, perakende alanındaki şirketler, dönüştürücüler ve atık yönetimi firmalarından oluşmaktadır. Bu firmalar, plastik üreten, kullanan, satan, işleyen, toplayan ve geri dönüştüren şirketler yelpazesini temsil etmektedir. AEPW aynı zamanda stratejik kurucu ortak olarak, World Business Council for Sustainable Development (Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi) ile birlikte çalışmaktadır.

AEPW’nun misyonu, başta okyanuslar olmak üzere doğadaki plastik atıkları ortadan kaldıracak çözümleri geliştirmektir. Bundan dolayı AEPW, kendi sponsorluğundaki projelerin yanı sıra, aşağıdaki dört ana konuda ilerleme hedefleyen bireysel ve şirket güdümlü yatırımları geliştirip hayata geçirecektir:

  • Atık toplanması, yönetimi ve geri dönüşümü artırmak için alt yapı geliştirme.

  • Plastiğin geri dönüşümünü ve yeniden elden geçirilmesini kolaylaştıracak, tüm kullanılmış plastik materyallerden değer yaratacak, yeni teknolojiler geliştirmek ve onları uyumlu hale getirmek için yenilik…

  • Harekete geçmek için hükümetlerin, iş yerlerinin ve toplumun eğitimi ve katılımı…

  • Karadan gelen plastik atıkları denizlere taşıyan nehirler gibi su yolları başta olmak üzere, doğada plastik atıkların halihazırda yoğun halde bulunduğu alanların temizliği…

Henkel’in sürdürülebilir ambalaj konusunda kararlılığı güçleniyor

Hans Van Bylen, sözlerine “AEPW’nun kurucu üyelerinden olmaya karar vermemiz, stratejimiz ve sürdürülebilir ambalaj konusundaki büyük hedeflerimizin de işaret ettiği, plastik için döngüsel bir değer zincirini destekleme kararlılığımızı güçlendiriyor.” şeklinde devam etti.

2025 yılına kadar Henkel’in ambalajlarının %100’ü geri dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir ya da gübreleşebilir* olacak. Şirket, aynı zamanda Avrupa’daki tüketim ürünlerinin %35’inde geri dönüştürülmüş plastik kullanmayı hedefliyor. Henkel, ilerlemeyi plastik alanında döngüsel bir değer zincirine yönlendirmek için kapsamlı bir yaklaşım ortaya koyuyor.

Henkel, ambalaj geliştirme alanındaki yenilikleri gerçekleştirmek ve büyük ölçekte hayata geçirilebilecek etkili çözümlere ulaşmak için birçok farklı sektörler arası girişimde yer almaktadır. Henkel, Ellen MacArthur Vakfı tarafından yürütülen ve önemli paydaşları plastiğin geleceğini yeniden tasarlamak için bir araya getiren bir girişim olan Yeni Plastik Ekonomisi’nin (New Plastics Economy - NPEC) bir üyesidir. NPEC, “döngüsel ekonomi” sistemine dayalı olan bir plastik sistemine doğru ivme yaratmayı amaçlamaktadır.

Henkel, ürün ambalajları için daha sürdürülebilir çözümler geliştirirken değer zincirinde yer alan ortaklarla yakın bir iş birliği yürütür. Kendi yeniliklerinin yanı sıra Henkel, döngüsel ekonomiyi daha fazla teşvik amacıyla yakın zamanda Döner Sermayeden bir impact fund’a 5 milyon sterlin yatırımda bulunmuştur.

Henkel aynı zamanda, döngüsel bir ekonomiye izin veren geri dönüşüm alt yapısının gelişimi için çalışan farklı organizasyon ve girişimleri de desteklemektedir. Plastik Bankası, 2017 yılından beri Henkel için önemli bir stratejik ortak konumundadır. Bu sosyal girişim, hem plastik atıkların sebep olduğu çevresel sorunlar hem de yoksulluk ve iş fırsatlarının yokluğu sebebiyle ortaya çıkan sosyal problemler için çözümler sunmaktadır. Yerel halk, topladığı plastik atıkları teslim edip karşılığında para, ürün ya da hizmet alabilmektedir. Bu sayede plastikten değer üretilmekte ve plastik atıklar su yollarını ya da okyanusları kirletmemektedir. Henkel halihazırda bu söz konusu Sosyal Plastik anlayışını seçilmiş bazı ambalajlarına entegre etmiştir. 

Ambalaj alanında sürdürülebilirliğe doğru ilerleme, ancak ambalaj değer zincirinin tüm aşamalarındaki bütün paydaşların beraber çalışmasıyla mümkündür. Bu yüzden Henkel aynı zamanda, müşterilerin ve tüketicilerin plastik gibi kaynakları sorumluluk duygusuyla kullanmaları konusunda farkındalık yaratmak ve onların plastik için kapalı bir döngü yaratmalarına yardımcı olmak amacıyla girişimler sürdürmektedir. Bu nedenle Henkel, kendisine 1 milyardan fazla tüketiciye geri dönüşüm konusunda bilgi ulaştırma hedefini koymuştur.

“Alliance to End Plastic Waste” hakkında daha çok bilgiye bu web sayfasından ulaşabilirsiniz. 
‘www.endplasticwaste.org’

Henkel’in ambalaj stratejisi ve hedefleri hakkında daha çok bilgiye bu adresten ulaşabilirsiniz. 
‘www.henkel.com/sustainability/positions/packaging’