Emniyet Genelgesi Yargıya Taşındı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün polisleri görev yaparken kaydeden kişilerin engellenmesinin ve adli işlem yapılmasının istendiği genelge yargıya taşındı.


Emniyet Genelgesi Yargıya Taşındı

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın imzasıyla yayınlanan yeni genelgeye göre, emniyet personelini görev yaparken çekenler hakkında yasal işlem yapılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün polisleri görev yaparken kaydeden kişilerin engellenmesinin ve adli işlem yapılmasının istendiği genelge yargıya taşındı.

BU GAZETECİLERİ DE KAPSAYACAK MI?

Özellikle habercilerin olay anında yapacağı çalışmaları kapsayıp kapsamadığı da tam açıklığa kavuşmazken, gazeteciler genelgenin Anayasaya'aykırı olduğunu, haber verme özgürlüğüne engel olacağını belirttiler.

Aleni gerçekleşen adli olayla ilgili ses/görüntü alıp,haber yapmanın gazetecinin doğal görevi olduğunu ifade eden Gazeteciler, Genelgelerin Anayasaya aykırı olamayacağını kaydettiler.

Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti MADDE 26- Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar.

Emniyet genel müdürlüğünün 'polislerin görüntülerinin alınmasını yasaklayan' genelge, tartışmaları da beraberinde getirdi.

Genelgede, görevli polislerin ve sivillerin ses ve görüntü kayıtlarının sosyal medyada paylaşılmasının, "özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği" vurgulanmıştı.

ANKARA BAROSU YARGIYA TAŞIDI

Ankara Barosu, söz konusu genelge için harekete geçti.

Baro, genelgenin iptali için Danıştay'a başvurdu.

Barodan yapılan açıklamada, "Genel olarak bireylerin savunma haklarını ilgilendiren, savunmanın delil toplama haklarına müdahale içeren, hukuk devleti ilkesini zedeleyen, hukuka aykırı emir ve talimat veren İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 27.04.2021 tarih ve 2021/19 sayılı Genelgesinin, yürütmesinin durdurulması ve iptali talepli açtığımız dava Danıştay 10. Dairesi’nin 2021/2606 E. sayılı dosyasında görülecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.