|SELECT LANGUAGE YOU WANT TO READ/Turkey News Agency Internet Newspaper||OKUMAK İSTEDİĞİNİZ DİLİ SEÇİNİZ/Türkiye Haber Ajansı İnternet Gazetesi|
2018 Bilirkişilik Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
  • Reklam

2018 Bilirkişilik Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Adalet Bakanlığı’nın Bilirkişiliğe Kabul ve Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyurusu çerçevesinde Bilirkişilik bölge kurulları tarafından alınan bilirkişilik başvuru sonuçları değerlendirme takvimi şöyle...

21 Aralık 2017 - 23:52 - Güncelleme: 22 Aralık 2017 - 04:59

'Yetkinlikleri' konusunda birçok davada tartışma konusu olan bilirkişiler için Adalet Bakanlığı harekete geçti.  Resmi Gazete’de yayımlanan “Bilirkişilik Yönetmeliği” ile adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için Bilirkişilik Temel Eğitimi zorunlu hale getirildi.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından yetkilendirilen eğitici kuruluşlar tarafından verilen eğitimi almayanlar bundan sonra bilirkişilik yapamayacak. Bilirkişilik Temel Eğitimi, 18 saati teorik ve 6 saati uygulamalı olmak üzere toplam 24 ders saatinden oluşuyor. Bu yıl ilk dönem eğitimlerini tamamlayan katılımcılara belgeleri verildi…  

BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI 11 ARALIK 2017’DE TAMAMLANDI

Adalet Bakanlığı’nın Bilirkişiliğe Kabul ve Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyurusu çerçevesinde Bilirkişilik bölge kurulları tarafından alınan bilirkişilik başvuruları 11 Aralık 2017’de tamamlandı… Başvuruların değerlendirilmesi, 12 - 25 Aralık 2017 tarihleri arasında tamamlanacak…

Başvuruları kabul edilenler 26 Aralık 2017 tarihinde ilan edilecek ve listede yer alanlar 27 - 28 Aralık 2017 tarihlerinde yemin ederek görevlerine başlayacak… Bilirkişi kesin listeleri 29 Aralık 2017 tarihinde ilan edilecek…

Adalet Bakanlığı’nın Bilirkişiliğe Kabul ve Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyurusu şöyle:

 “BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARINA İLİŞKİN DUYURU

Bilirkişilik bölge kurulları tarafından Bakanlığımızın 29.12.2017 tarihli Bilirkişiliğe Kabule ve Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyurusu ile belirlenen takvime göre bilirkişilik başvuruları alınmış olup başvuruların bölge kurullarınca değerlendirilmesi süreci devam etmektedir.

Bilirkişilik başvurularında yaşanan yoğunluk göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirme sonucunda daha önce ilan edilen başvuruların değerlendirilmesi ve yemin tarihlerine ilişkin takvim gözden geçirilerek aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

   BAŞVURU TAKVİMİ

   Başvuruların değerlendirilmesi: 12 - 25 Aralık 2017

   Başvuruları kabul edilenlerin ilanı: 26 Aralık 2017

   Yemin tarihleri: 27 - 28 Aralık 2017

   Listelerin ilanı: 29 Aralık 2017

   Bilirkişilik Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi uyarınca ilan olunur.”

BİLİRKİŞİLİKTE YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI

Bilirkişilik Kanunu'nun yürürlüğe girmesinin ardından, danışma kurulu ve daire başkanlığına kavuşan bilirkişilikte yeni dönem başladı. Bilirkişilik Bölge Kurulları, Bölge Adliye Mahkemelerinin bulunduğu Ankara, Antalya, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Samsun'da faaliyete geçirildi…

Bilirkişilik Kanunu'nun yürürlüğe girmesinin ardından, danışma kurulu ve daire başkanlığı oluşturuldu.

Kanun kapsamında bilirkişilikle ilgili tavsiye kararları alacak Bilirkişilik Danışma Kurulu, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Bilirkişilik hizmetlerinin etkin, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Bilirkişilik Daire Başkanlığı çalışmalarına başladı.

Öte yandan, bilirkişilik hizmetlerinin mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak, bilirkişileri kabul etmek, sicil ve listeye kaydetmek, bilirkişilerin denetimini yapma görevlerini yürütecek Bilirkişilik Bölge Kurulları, Bölge Adliye Mahkemelerinin bulunduğu Ankara, Antalya, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Samsun'da faaliyete geçirildi.

Kanuna göre bilirkişiler, Bölge Kurulları tarafından hazırlanan listelerden seçilecek.

Bilirkişilerin seçiminde, eğitim, mesleki tecrübe, meslek içi eğitimler ile uzmanlığı gösteren belgeler dikkate alınacak.

Bilirkişilik Bölge Kurulları, “Bilirkişi ve Tercüman” Listelerinde yer alan kişilerin, kanun ve mevzuata aykırı faaliyette bulunmaları halinde listeden çıkarılmalarına karar verebilecek. Bölge Kurulları bilirkişilerin performanslarını da ölçecek.

Kanun hükmü gereğince, genel bilgi veya tecrübeyle ya da hâkimlik mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamayacak.

Bilirkişilik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

BİLİRKİŞİLİĞE KABULE VE BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN DUYURU

    Bilirkişilik bölge kurulları tarafından 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri uyarınca bilirkişilik sicili ve bölge bilirkişi listelerinin oluşturulmasına esas olmak üzere Daire Başkanlığımız tarafından belirlenen ve EK-1 de yer alan temel ve alt uzmanlık alanlarında aşağıda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak bilirkişi başvuruları alınacaktır.

    BAŞVURU ŞARTLARI:

   1- Bilirkişilik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

   a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.

   b) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.

   c) Daha önce kendi isteği dışında sicilden ve listeden çıkarılmamış veya bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.

   ç) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak.

   d) Bilirkişilik temel eğitimini tamamlamak.

   e) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak.

   f) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.

   g) Daire Başkanlığının temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlediği EK-2 de yer alan nitelikleri taşımak.

   2- Hukuk öğrenimi görmüş kişiler EK-1 de yer alan temel ve alt uzmanlık alanlarında, birinci maddede aranan şartları taşımak ve temel ve alt uzmanlık alanlarına göre EK-2 de yer alan niteliklere sahip olmak kaydıyla, bilirkişilik sicili ve bilirkişi listelerine kayıt için başvuruda bulunabilirler.

   3- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre yetkilendirilen gayrimenkul değerleme uzmanları bakımından, sadece kamulaştırma alt uzmanlık alanında görev yapmak şartıyla, bilirkişiliğe kabul için aranan temel eğitim alma ve fiilen beş yıl görev yapma şartları aranmaz. Gayrimenkul değerleme uzmanlarının diğer uzmanlık alanlarında bilirkişiliğe başvuruda bulunmaları halinde temel eğitim alma ve fiilen beş yıl görev yapma şartları aranır.

   4- Taşınmaz geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış uzmanlar bakımından, sadece kamulaştırma alt uzmanlık alanında görev yapmak şartıyla, bilirkişiliğe kabul için aranan temel eğitimi almak kaydıyla, fiilen beş yıl görev yapma şartı aranmaz. Taşınmaz geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış uzmanların diğer uzmanlık alanlarında bilirkişiliğe başvuruda bulunmaları halinde temel eğitim alma ve fiilen beş yıl görev yapma şartları aranır.

   5- Yaptığı başvurusu, meslekî olarak (fiili çalışma süresi, uzmanlık alanlarına göre aranan nitelikler vb.) yeterli nitelikte bulunmadığı gerekçesiyle reddedilenler, bir yıl geçmedikçe yeniden bilirkişilik yapmak için başvuruda bulunamazlar.

   6- Meslek öncesi eğitim ve stajda geçen süreler fiili çalışmadan sayılmaz.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Yasakları Açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Yasakları Açıkladı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı