|SELECT LANGUAGE YOU WANT TO READ/Turkey News Agency Internet Newspaper||OKUMAK İSTEDİĞİNİZ DİLİ SEÇİNİZ/Türkiye Haber Ajansı İnternet Gazetesi|
Cumhuriyetçi Hekimler ‘Hastanelerimizin Tıbbi Güvenliğini...
 • Reklam

Cumhuriyetçi Hekimler ‘Hastanelerimizin Tıbbi Güvenliğini Arttıralım’

COVID-19 Salgınında Alınacak Önlemler konusunda yazılı bir açıklama yapan Cumhuriyetçi Hekimler, hasta ve sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması, hastanelerin tedavi etkinliğini arttırma hedefiyle yeniden düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

22 Mart 2020 - 20:21

COVID-19 Salgınında Alınacak Önlemler konusunda yazılı bir açıklama yapan Cumhuriyetçi Hekimler, hasta ve sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması, hastanelerin tedavi etkinliğini arttırma hedefiyle yeniden düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Cumhuriyetçi Hekimler Yönetimi adına açıklama yapan Başkan Doç. Dr. İrfan Gökçay, Korona Mücadelesinde Yeni Döneme Girerken Hastanelerin Tıbbi Güvenliğinin artırılması gerektiğini söyledi.

Yalnızca Korona hastalarını tedavi edecek “Bölge Pandemi Hastaneleri”nin belirlenmesi ve yalnızca Korona hastalarının takip ve tedavisi ile görevlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. İrfan Gökçay, diğer tüm Kamu – Özel – Vakıf hastanelerinin, “Hizmet Hastaneleri” olarak korona dışı hastaların acil, poliklinik ve yataklı tanı – tedavileri konusunda hizmet vermesi gerektiğini belirtti.

“Türkiye Cumhuriyeti’nin yürüttüğü mücadelenin başarısı için bütün imkan ve kabiliyetimizle görevimizin başındayız” diyen Başkan Doç. Dr. İrfan Gökçay imzasıyla yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı.

Sağlık Bakanlığımızın önderliğinde, Bilim Kurulumuzun kılavuzluğunda, topyekün yürüttüğümüz Korona mücadelesinde önleme-sınırlama-kontrol altına alma yöntemlerinin başarısının oluşturduğu ortamda, Sağlık Çalışanları olarak zorlu bir mücadeleye giriyoruz.

Korona Mücadelesinde yeni döneme girerken, tedavi hizmeti stratejimizi, hasta ve sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlayarak, hastanelerimizin tedavi etkinliğini arttırma hedefiyle yeniden düzenleyelim ve hızla uygulayalım:

 • Yalnızca Korona hastalarını tedavi edecek “Bölge Pandemi Hastaneleri” belirlenmeli.
 • Diğerleri, “Hizmet Hastaneleri” olarak korona dışı hastalara hizmet vermeli.
 • İlçelerde, Pandemi Takip Koğuşları oluşturulmalı.
 • ASM’ler, kesin tanı alan hastaların temaslı incelemesinde görevlendirilmeli.
 • İllerde, Hıfzıssıhha Kurulları bölgesel eşgüdüm ve kontrolü sağlamalı.
 • Alo 184 hattı, vatandaşları etkin biçimde yönlendirecek bir mücadele aracına dönüştürülmeli.
 • Korona tanı-nakil-bakım ve tedavi görevlisi sağlık çalışanlarına düzenli test yapılmalıdır.

Hastanelerde hafta başından beri artan oranda vaka var. Sağlık Bakanlığı hastanelerinde Onkoloji – Hematoloji takip ve tedavileri, Doğumlar, Travmalar, Acil ve acele tanı-tedavi gerektiren durumlar dışında tüm yatarak tedavi gerektiren işlemler tehir edilmeye başlandı. Üniversiteler dâhil tüm kamu hastaneleri ve özel hastaneler kendi mevcut yapıları içinde bir bölümü korona mücadelesine ayırdı; diğer bölümlerde rutin hasta tedavileri devam ediyor.

Korona salgının Çin ve İtalya’daki seyri ve nüfus yapısını esas alarak Türkiye’nin verilerini karşılaştırmalı olarak analiz eden epidemiyoloji akademisyenlerimizin değerlendirmelerine göre: Türkiye’de ilk bir ay içinde 15.000 vaka çıkacak, bunların 2.100 kadarı ciddi, 900 kadarı da kritik sınıfında olacaktır. İyileşme süreleri dikkate alındığında hastaneye yatırılan hafif ve orta derecede ciddi hastalar için 6.000 yatağa, ciddi hastalar için 2.250 solunum desteği verecek nitelikte yatağa ve kritik hastalar için de (hayatını kaybedenler de dahil) 1.400 yoğun bakım yatağına ihtiyaç olacaktır.

Bulaşması çok kolay bir salgın etkeniyle karşı karşıyayız. Çok sayıda merkezle, çok yüksek düzeyde izolasyon ve hijyen kurallarına uyulması gereken bir mücadeleye giriyoruz.

Sıkı disiplinle yönetilmesi gereken bu sürecin, çok sayıda merkezde zaafa uğraması kaçınılmazdır; Kısa sürede sağlık çalışanlarına bulaş ve hastanelerin diğer bölümlerinde yatarak ve ayaktan takip-tedavi olan hastalara bulaş anlamına geldiği anlaşılacaktır.

Bu mücadelede sağlık personeli en kıymetli eleman, toplum adına savaşa giriyor. Sağlık personelinin sayısının sınırsız olmadığını; enfekte olan personelin  en az iki ay mücadele dışında kalacağını bilerek hareket etmemiz gerekiyor.

Korona mücadelesi ve olağan sağlık hizmetlerinin, fiziksel olarak ayrılmasının sağlanması hem sağlık çalışanlarını hem de hastanelerimizi bulaştan koruyacaktır. Sadece Korona mücadelesine tahsis edilmiş merkezler oluşturmalıyız.

Bu merkezlerde hem sert hijyen kuralları uygulamak mümkün olur hem de olağan hizmet veren Hastanelerimizi korona dışı hastalara bulaş merkezi olmaktan kurtarır ve mücadelenin  stratejik unsuru sağlık personelimizi de korumuş oluruz.

Korona Mücadelesinde yeni döneme girerken, tedavi hizmet stratejimizi, hasta ve sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlayarak hastanelerimizin tedavi etkinliğini arttırma hedefiyle yeniden düzenleyelim ve hızla uygulayalım:

1- Bölge Pandemi Hastaneleri belirlenmeli ve yalnızca Korona hastalarının takip ve tedavisi ile görevlendirilmelidir

 • Bina, personel ve lojistik olanakları en uygun Eğitim Hastanelerimizin yalnızca Korona tanısı alan hastaların takip ve tedavisini yapacak biçimde hızla düzenlenmesi;
 • Servislerinde ve yoğun bakım ünitelerinde yatan tüm hastaların klinik-radyolojik-laboratuvar Korona değerlendirmesini yapmaları, negatif olanlarını “Hizmet Hastanelerine” nakletmeleri;
 • Mevcut MHRS randevularının tümünün “Hizmet Hastanelerine” yönlendirilmesi;
 • Başhekimin başkanlığında “Hastane Pandemi Komisyonu” kılavuzluğunda yönetimin güçlendirilmesi;
 • Hastalarının tümünün bulaştırıcı olduğunu dikkate alarak, tüm personelin yüksek düzeyde koruma sağlayacak başlıklı koruyucu tulum ve ekipmanla su içmeden, tuvalete gitmeden çalışması gerekeceğinden, 4 saatlik vardiyalar şekilde çalışacak, yeterli uzmanlık bileşimini ve sayıyı sağlayacak ekipleri oluşturmaları.

2- Diğer tüm Kamu – Özel – Vakıf hastaneleri, korona dışı hastaların acil, poliklinik ve yataklı tanı – tedavilerini yürütecek “Hizmet Hastanesi” olarak görevlendirilmeli

 • Halen servis ve yoğun bakım ünitelerinde yatan klinik-radyolojik-laboratuvar Korona tanılı hastalarını en kısa sürede; “Bölge Pandemi Hastanelerine” ulaştırmaları;
 • Yeni başvurularda, yakın tıbbi takibi ve solunum desteği dahil tedaviyi gerektiren hastalarını, Korona tanısı koydukları anda “Bölge Pandemi Hastanelerine” ulaşmasını sağlamaları.

3- İlçelerde Pandemi Takip Koğuşları oluşturulmalı

 • Korona tanılı, yakın tıbbi takibi ve tedaviyi gerektirmeyen vatandaşlarımızın, her ilçede oluşturulacak “Pandemi Takip Koğuşlarında” toplumdan izole olarak ağırlanmaları, İlçe Sağlık Müdürlüğü sorumluluğunda sürekli izlenmeleri, tıbbi destek gerekenlerin “Bölge Pandemi Hastanelerine” ulaştırılmaları.
 • Başlangıçta, Kapalı Spor salonlarının Belediyelerle işbirliği içinde ” Pandemi Takip Koğuşları” olarak düzenlenmesi ve lojistik ihtiyaçlarının karşılanması.

4- Aile Sağlığı Merkezleri Korona tanısı alan hastaların temaslı incelemesinde görevlendirilmeli

 • ASM’lerin, mahalleler, evler, aileler düzeyindeki bilgi ve temas birikimini topyekün mücadeleye katalım; TSM ve İlçe Sağlık Müdürlükleri işbirliği içinde Korona temaslı incelemesini yaparak olası vakaları doğrudan “Bölge Pandemi Hastanelerine” ulaştırarak ve geri bildirim alarak salgının kontrol altına alınmasına büyük katkıları olacaktır.

5- İllerde Hıfzıssıhha Kurulları bölgesel eşgüdüm ve kontrolü sağlamalı

 • Başta Istanbul olmak üzere seçilmiş il ve bölgelerde hıfzısıhha kurullarına yasa ve yönetmelik değişiklikleriyle gerekli takviyeler ve olağanüstü yetkiler vererek, ildeki tüm kaynakların tek merkezden korona mücadelesinin hizmetine sokulması sağlanmalıdır.
 • Kurula Üniversitelerin ve “Bölge Pandemi Hastaneleri” Başhekimlerinin katılması sağlanmalıdır.

6- Alo 184 hattı vatandaşları etkin biçimde yönlendirecek bir mücadele aracına dönüştürmeli  

 • Alo 184 hattını yurttaşlarımızın hangi durumda hangi sağlık kuruluşuna nasıl ulaşacaklarını, il ve ilçe düzeyinde sağlık kurumlarının adını belirterek yönlendirmesini sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.

7- Korona tanı-nakil-bakım ve tedavi görevlisi sağlık çalışanlarına düzenli test yapılmalı

 • Korona enfekte hastalara, yetersiz koruma ve hijyen koşullarında tanı-tedavi hizmeti veren sağlık çalışanları büyük ölçüde enfeksiyona maruz kalmış durumdadır. Korona bulgusu ve testi pozitif olanlarını görevden çekiyoruz; ancak enfekte olan ve bulgu vermeyenlerimizin korona ile enfekte olmayan hastalarla teması sürüyor ve potansiyel bulaş kaynağı haline gelmiş bulunuyoruz.
 • Korona tanı-nakil-bakım ve tedavi görevlisi sağlık çalışanlarının en kısa sürede Korona değerlendirmesinin yapılması, enfekte olanlarının ayrılmaları ve sağlam kalanlarının sıkı izolasyon ve hijyen koşullarında görevlerini yaparken düzenli test ile izlenmelidir.

Cumhuriyetimizin yüz yıllık kamu sağlığını koruma birikiminini 21. yüzyılın teknik ve ekonomik olanakları ile birleştirerek; başta hekimlerimiz olmak üzere bir milyon sağlık çalışanını seferber ederek; Korona salgınını başarı ile yöneteceğimize güveniyoruz.
Tüm vatandaşlarımızın, Sağlık Bakanlığımızın Bilim Kurulu rehberliğinde yürüttüğü Korona mücadelesine güvenmeleri, yayınlanan uyarıları dikkatle takip etmeleri ve Türk Milletine yaraşır bir disiplinle uygulamaları, başarının anahtarıdır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin yürüttüğü mücadelenin başarısı için bütün imkan ve kabiliyetimizle görevimizin başındayız.”

YORUMLAR

 • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Yerli Aşı Gönüllüsünden Yan Etki Açıklaması
Yerli Aşı Gönüllüsünden Yan Etki Açıklaması
 Türk Profesörlerin Aşısında Gönüllü İsimden Yan Etki
Türk Profesörlerin Aşısında Gönüllü İsimden Yan Etki