|SELECT LANGUAGE YOU WANT TO READ/Turkey News Agency Internet Newspaper||OKUMAK İSTEDİĞİNİZ DİLİ SEÇİNİZ/Türkiye Haber Ajansı İnternet Gazetesi|

İş Dünyasında Dr. Ferkan Çelik’le 2023 Vizyonu

İş Dünyasında Dr. Ferkan Çelik'le 2023 Vizyonu

Dr. Ferkan Çelik ile eski adı ile T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndaki kariyerinin ardından özel sektörde de yerli ve milli ürün seferberliğine katkısını, Turquality, Ar-Ge,  İnovasyon  Universal&Partners faaliyetlerini ve İş Dünyasında Dr. Ferkan Çelik’le 2023 Vizyonunu konuştuk…

20 Temmuz 2018 - 03:16 - Güncelleme: 20 Temmuz 2018 - 16:18

Dr. Ferkan Çelik, yerli ve milli ürün seferberliğinin öncü isimlerinden…
Eski adı ile T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndaki kariyerinin ardından özel sektörde, 2023 vizyonu çerçevesinde Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olması için önemli çalışmalar yapıyor…

Ortağı ve İcra Kurulu Başkanı olduğu Universal&Partners Group ailesinin üyelerinden biri olan Universal Ar-Ge ve İnovasyon Hizmetlerinde etkin ve rekabetçi çözümler üreten Dr. Ferkan Çelik, Turquality Marka Destek Programı çerçevesinde Türk markalarının desteklenerek “Türk Malı” imajının ve Türkiye’nin itibarının güçlendirilmesi için yeni stratejilere liderlik ediyor.

Universal & Partners İcra Kurulu Başkanı ve AR-GE Teşvik lideri Dr. Ferkan Çelik, Türkiye’de 85 Ar-Ge merkezinin kurulmasına öncülük etmiş…
Üniversitelerin teknopark yapılanması ve üniversite sanayi işbirliği konusunda çalışmalar yürüten Dr. Ferkan Çelik, üniversitelerdeki bilgi birikimini sanayinin içerisine taşıyabilmek için projelere imza atıyor…   

Dr. Ferkan Çelik ile eski adı ile T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndaki kariyerinin ardından özel sektörde de yerli ve milli ürün seferberliğine katkısını, Turquality, Ar-Ge, İnovasyon  Universal&Partners faaliyetlerini ve İş Dünyasında Dr. Ferkan Çelik’le 2023 Vizyonunu konuştuk…

AR-GE, TEKNOPARK, OSB, İNOVASYON, TURQUALITY HİZMETİ

Sayın Dr. Ferkan Çelik… Ortağı ve İcra Kurulu Başkanı olduğunuz Universal&Partners Group çatısında yaptığınız çalışmalar ve ön plana çıkan faaliyetleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Kendi alanında 500’e yakın şirkete kurumsal danışmanlık hizmeti veren Universal & Partners Grubu üyelerinden olan, Universal Ar-Ge ve İnovasyon Hizmetleri A.Ş., hem Akademik Camiada uluslararası yetkinliğini hem de Ar-Ge, Bilim, Sanayi ve Teknoloji alanlarında derin tecrübe ve mevzuata hakimiyetini kanıtlamış alan liderleri ve dinamik, çözüm odaklı ve kreatif ekibi ile birlikte, ülkemizin hızla gelişen bu alanındaki ihtiyacına doğru, etkin ve rekabetçi çözümler sunmaktadır. Universal Ar-Ge ve İnovasyon Hizmetleri A. Ş. güçlü bir liderliğe ve operasyonel ekibe sahiptir.
Bilim ve Devlet Bürokrasisinde yetkinlik ve deneyimlerini ispatlamış transferleri ile yetişmiş nitelikli insan kaynağını bir araya getiren firmamız, Grup şirketleri bünyesinde 150’yi aşkın personeli ile Türkiye’nin önde gelen kurum ve kuruluşlarına hizmet vermektedir.

Firmamız; Yerinde Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Kurulumu, Müşteri Deneyimi Merkezi Kurulumu, Sürdürülebilir Ar-Ge Danışmanlığı, Mükemmeliyet Merkezi Kurulumu, Ar-Ge Projelendirme Danışmanlığı, Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark) Kurulumu, İnovasyon Merkezi Kurulumu, İŞGEM (İş Geliştirme Merkezi) Kurulumu, Yurtiçi ve Yurtdışı Kuluçka Merkezi Kurulumu, Yurtiçi ve Yurtdışı OSB Kurulumu, Teknoloji Transfer Ofisleri Kurulumu ve Sürdürülebilirliği ile Turquality alanlarında hizmet vermektedir.

Firmamız, bu hizmet ve faaliyet alanlarına ilave olarak, bünyesinde, misyonu girişimci ve yatırımcılara en yüksek başarı oranını sağlayacak bir çerçevede hızlandırıcı servisleri sunmak olan, Türkiye’nin ilk özel bağımsız hızlandırıcı / kuluçka merkezlerinden birini kurmaya başlamış durumda.

YERLİ VE MİLLİ SEFERBERLİĞİ

Universal&Partners Group olarak ve Universal Arge ve İnovasyon Hizmetleri A.Ş. olarak, 2018 ve daha sonraki yıllar için hedefleriniz ve projeleriniz nelerdir?

Yukarıda da ifade ettiğim üzere, grup olarak holdingleşmek ve ülkemizde uzun yıllardır faaliyet göstermekte olan dört büyükler olarak bilinen global danışmanlık ve denetim şirketlerinin milli ve yerli versiyonu olarak anılmak ve alanımızda en iyi olarak gerek yerelde gerek ise de globalde hizmet vermeyi hedeflemiş bulunmaktayız.
Ülke olarak her alanda milli ve yerli üretim için seferber olmamız gerekiyor…
Özellikle bilimin, teknolojinin ve üretimin yerli ve milli temellere dayandırılması için rehberlik yapıyoruz…

İçinde bulunduğumuz bu dönemi Ar-Ge ve İnovasyon konusunda bir seferberlik dönemi olarak gören bir firmayız…  Bu seferberlik çerçevesinde KOBİ ve KOBİ Üstü firmalarımıza Ar-Ge Merkezleri kurarak yapmış olduğumuz teknolojik dönüşüm yönetim danışmanlığı alanında ilklere imza atmayı hedefliyoruz. Bu hedefimize yönelik hayata geçireceğimiz -İnovasyon Yönetim Sistemi- ve -Gelecek Merkezi- projelerimizi çok kısa bir süre içinde hayata geçirmiş olacağız.

Bu arada, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın (Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı) EYDEP Programı kapsamında T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından akredite edilmiş bir danışmanlık firması olma yönünde de halihazırda önemli bir sürecin içine girmiş bulunuyoruz. Bu sürecin olumlu bir şekilde sonlandırılmasının da bizim için çok kıymetli bir hedef olduğunu ifade etmek isterim.

-İnovasyon Yönetim Sistemi- projemizden biraz daha detaylı bahsedecek olursam, bu proje ile hedefimiz, bünyesinde ar-ge merkezi olan veya olmayan firmaların / firmalarımızın bünyesinde bu sistemi hayata geçirmek sureti ile söz konusu firmaların iş yapış biçimlerine ve iç süreçlerine inovasyonu entegre ederek kurumsal dönüşümlerini gerçekleştirebilmek. Tabii ki hedefimiz sadece, inovasyonu iş yapış biçimlerine ve iç süreçlerine entegre etmek değil… Eş zamanlı olarak ortaya koymuş oldukları ürünlerin ve hizmetlerin düşünsel bazda tasarımı noktasında inovasyonu merkeze alabilmelerini sağlayabilmektir.

TURQUALITY / MARKA DESTEK PROGRAMINI ÇOK ÖNEMSİYORUM

Türkiye’nin büyüklüğü ve gelişimi açısından gelecek döneme ilişkin öngörüleriniz nelerdir, somut veriler ile aktarır mısınız? Bu çerçevede sektörün geleceğine yön verecek projeler var mı, konu ile ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

Hükümetimiz, 2023 vizyonunu çerçevesinde -dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak- için çalışıyor. Bu hedefe ulaşabilmek için, ara malı ithalatı sorununun çözülmesi gerekmektedir. İşte tam da bu noktada, ithalat miktarı yüksek stratejik ara malların yerli üretiminin teşvik edilmesi kaçınılmaz bir hale gelmektedir. Bu neden ile de yeni yatırımlar gerekiyor.
Devletimizin TÜBİTAK, KOSGEB gibi kurumlarının, yukarıda da ifade etmiş olduğum konfor alanı yaratılmasına yönelik, bu konuda sağladıkları gerçekten çok faydalı destekler var.

-Stratejik Ürün Destek Programı- gibi programlar, bu yatırımların devlet tarafından finanse edilmesi için hazırlandı. Söz konusu destek programları ile birlikte, ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi mümkün hale gelecektir. Böylelikle, üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımı sağlanmış olacaktır. Ülkemizde teşvikler yeterli ama her geçen gün devletimiz, yurt dışına ara mallarda ve stratejik ürünlerde nasıl daha az bağımlı oluruz düşüncesi ile daha fazla destek sağlama yönünde aksiyon almaktadır.

Dolayısı ile söz konusu bu yatırımların ve teşviklerin doğru yönde yapıldığını da rahatlıkla söyleyebilirim. Firmamızın bu bağlamdaki misyonu ise, 2023 hedeflerine ulaşabilmemiz için firmalarımızın ar-ge tasarım ve inovasyon bazlı ve -üniversite-sanayi iç içe modeli- kapsamında hareket etmesi noktasında yol gösterici olmaktır.

Sektörün değil ama sektörlerin geleceğine yön verecek bir diğer husus da markalaşabilmek. Turquality / Marka Destek Programını çok önemsiyorum. Firmalarımızın kurumsallaşma yolunda önemli mesafe kat edebilmesi için bu programa kendilerini hazırlamaları gerçekten çok önemli. Turquality Marka Destek Programı, Türk markalarının desteklenerek -Türk Malı- imajının ve Türkiye’nin itibarının güçlendirilmesini hedefleyen, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markaları ile global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığı ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacı ile oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.
TURQUALITY, firmaları kurumsal, finansal ve operasyonel anlamda destekleyen bir markalaşma destek platformu olarak konumlandırılmasının ötesinde bir vizyon programıdır.
TURQUALITY, Türk markalarını global ölçekte geliştirerek, 2023 Hedefleri doğrultusunda ülkemizin ihracatını arttırarak -Türk Malı- imajını ve Türkiye’nin itibarını güçlendirmeyi misyon edinmiştir. TURQUALITY programının amacı, şirketlerin tüm süreçlerindeki verimliliğini arttırarak onlara ulusal ve uluslararası rekabet avantajı oluşturmaktır.

ÜLKE KALKINMASI İÇİN ÖNEMLİ SORUMLULUKLAR

Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı’nın "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı" adı altında birleştirilmesinin, olumsuz ekonomik sonuçlara sebebiyet veren sektörlerin genelinde karşılaşılan sorunların çözümü noktasında nasıl bir katkısı olacak?

Yukarıda da ifade ettiğim üzere, ülkemizin için genel bir sorun olan ara malı ithalatının hala oldukça yüksek seviyede olması, aile işletmelerinin kurumsal yapılara evrilmesine direnç gösterilmesi, markalaşma konusuna yeteri kadar önem verilmemesi, yükte hafif pahada ağır katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin hala istenilen seviyeye gelmemiş olması nerede ise her sektörü kapsayan ana sorunlardır.
Yeni oluşturulan ve oldukça stratejik bir öneme sahip olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın amacı, ülkemizin yüksek teknoloji ile küresel ve prestijli markalar üreterek yapay zekada öncü, akıllı teknolojilerde lider, bilgiyi üretmede merkez bir ülke haline gelerek bu sorunlara kalıcı ve sürdürülebilir çözüm getirebilmektir.
Bu nedenle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ülke kalkınması için önemli sorumluluklar üstlendiğini düşünmekteyim.

Son olarak, yeni kurulan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na ilişkin kısa bir değerlendirmenizi almak isterim.

Yeni Bakanlık ile ilgili dikkatimi çeken ve oldukça önemli olduğunu düşündüğüm bazı ayrıntılar söz konusu.
Bunlardan ilki, önceden Ekonomi Bakanlığı bünyesinde bulunan ve Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nün, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesine alınması ile, -teşvik belgesi- verme görevinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na geçmiş olmasıdır.
Diğer dikkat çekici bir ayrıntı ise, TÜBİTAK, TÜBA, TSE, KOSGEB, Türk Patent gibi önemli kurumların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda kalmasıdır.

Son olarak eklemek istedikleriniz...

Bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkürler.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Emniyet :
Emniyet : "Özel araçta sosyal mesafe cezası iddiaları gerçek...
Emniyet Müdürü Domaç'tan vatandaşlara BİLGİ NOTU
Emniyet Müdürü Domaç'tan vatandaşlara BİLGİ NOTU