|SELECT LANGUAGE YOU WANT TO READ/Turkey News Agency Internet Newspaper||OKUMAK İSTEDİĞİNİZ DİLİ SEÇİNİZ/Türkiye Haber Ajansı İnternet Gazetesi|
Polisin Özlük ve Sosyal Hakları Dergiye Kapak Oldu
  • Reklam

Polisin Özlük ve Sosyal Hakları Dergiye Kapak Oldu

(TEMUD-DER) yayın organı  “Çağın Polisi Dijital Dergi’" yeni sayısında ” Polisin Özlük ve Sosyal Hakları " konusu kapak oldu.

01 Ekim 2020 - 12:15 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 - 14:04

Türkiye  Emekli Emniyet Müdürleri Sosyal Yardım ve Dayanışma Derneği'nin (TEMUD-DER) yayın organı  “Çağın Polisi Dijital Dergi’"187'inci yeni sayısında ” Polisin Özlük ve Sosyal Hakları ile Emniyet Müdürlerinin Özlük Hakları " başlıklı konuların analiz edilerek, yorumlanması çalışan ve emekli emniyet mensupları tarafından büyük ilgi gördü.

Dergi Genel Yayın Yönetmeni ve TEMUD-DER İzmir Şube Başkan Yardımcısı olan Emekli Emniyet Müdürü Yusuf Vehbi Dalda'nın Haber İstihbarat Müdürü Halis Kahraman'ın talebi üzerine ÖZEL İZİN ile Türkiye Haber Ajansı haber portalında yayınlanmak üzere gönderdiği  ve " www.çağınpolisi.com.tr " sitesinde yayınlanan konu başlıklarında şu ifadeler yer aldı : 

POLİSİN ÖZLÜK ve SOSYAL HAKLARI

Bir ülkede devletin en önemli görevlerinden biri güvenliği sağlamaktır. Esasında güvenlik bir bütündür ancak iş ve işlemlerin daha iyi yapılması için her devlet yapılanmasına göre farklı birimler oluşturulmuştur. Genelde vatan toprağının korunması ve dışarıdan gelen müdahaleler ordu tarafından sağlanır. Kamu güvenliği ve asayiş olarak da adlandırılan İç güvenlik ise, bu görevden sorumlu olan bakanlık bünyesinde oluşturulan birimler vasıtasıyla sağlanır. Ülkemizde bu görev 1923 yılından itibaren İçişleri Bakanlığının sorumluluğundadır.

6775 SAYILI Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine dair Kanun ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve teşkilat yapısından çıkartılarak silahlı bir genel kolluk statüsü kazanmıştır.     Bu değişiklik ile doğrudan ve her yönüyle İçişleri Bakanlığına bağlı kuruluş haline gelmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü de ilk kuruluşundan beri aynı Bakanlık bünyesinde yer almaktadır. Doğal olarak bu üç kuruluşun personelin temini, mesleki eğitimi ve özlük haklarında bir eşitlik olması gerekmektedir.

                Personel temin ve eğitim konusu ayrı bir alan olmakla, özlük haklarına bakıldığında polis aleyhine bariz bir eşitsizlik olduğu görülmektedir.

 1936 yılında 3201 sayılı Emniyet Teşkilatının TBMM görüşme tutanaklarında: Devlet memuru refah düzey olarak Meşrutiyette polisin aldığı maaş ve benzeri hizmeti yapan savcı ile karşılaştırılmış: Kaza müddeiumumîsinin 10 altın ve birinci sınıf komiserin 10 altın maaş aldığı, bugün aralarında nispetsiz farklar olduğu belirtilerek, bu konuda düzenleme yapılması önerilmiş ve bu yönde düzenleme yapılmıştır.

Zamanla savcıyla eş değer pozisyondaki polis amiri arasındaki maaş farkı makası bayağı açıldığı gibi aynı bakanlık bünyesi altında “silahlı bir genel kolluk “ olarak sadece coğrafi olarak farklı alanlarda görev yapan Jandarma, Sahil Güvenlik ve Polis arasında, yine polis aleyhine ciddi farklılıklar meydana gelmiştir.

Günümüzde giderek, tüm dünyada olduğu gibi, yaşadığımız bölgedeki gelişmeler ışığında ülkemizde güvenlik her zamankinden daha da önemli olmaya başlamış ve bunun daha uzun süre de böyle devam edeceği anlaşılmaktadır. Genel durum böyle olmakla, son yıllarda polisimiz her zamanki gibi büyük özveriyle yürüttüğü çalışmalar neticesinde, ülkede iktidar bazı yönlerden eleştirilmekle, Güvenlik Toplantılarında Sn. İçişleri Bakanına arz edildiği üzere asayiş açısından ciddi bir eleştiri yapılmamaktadır.

2016 yılında 6775 SAYILI Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine dair Kanun ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve teşkilat yapısından çıkartılarak silahlı bir genel kolluk statüsü kazanmıştır.  Bu değişiklik ile doğrudan ve her yönüyle İçişleri Bakanlığına bağlı kuruluş haline gelmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü de ilk kuruluşundan beri aynı Bakanlık bünyesinde yer almaktadır. Doğal olarak bu üç kuruluşun personelin temini, mesleki eğitimi ve özlük haklarında bir eşitlik olması gerekmektedir.

                Personel temin ve eğitim konusu ayrı bir alan olmakla, özlük haklarına bakıldığında polis aleyhine bariz bir eşitsizlik olduğu görülmektedir.

Görevini layıkıyla yaparak bunun sağlanmasında önemli rol oynayan polisin özlük, özellikle maddi şartlarında, benzerleri gibi iyileştirilme yapılmasının zorunlu olduğu değerlendirilmektedir.

Burada şu hususu belirtmekte yarar vardır Polise 1995 yılından beri maddi anlamda HİÇBİR iyileşme yapılmamıştır. Bunun yanı sıra askeri kesimde sürekli iyileştirmeler yapılmakta, Adalet, Milli Eğitim ve en son da salgın döneminde Sağlık Çalışanlarına da iyileşme yapılmıştır. Şüphesiz, bu alanlarda çalışanların her biri bunu ziyadesiyle hak ediyorlar, ancak “Adaletin ilk kapısı” olarak nitelenen polise karşı bu açıdan yıllarca adaletsiz davranılması ne hukuka, doğrusu ne de vicdana sığmaktadır. Bu alanda bir şeyler yapılması zamanı gelmiştir…

Şüphesiz halen aktif olarak çalışmakta olan meslektaşlarımızın çalışma süreleri, adil ücret ve benzeri birçok sorunları vardır. Bunların tespit ve iyileştirilmesi için meslek hiyerarşisi içinde üst makamlara iletilerek çözüm bulunabileceğini düşünüyoruz. Bu meslektaşlarımızın da bir gün emekli olacakları kaçınılmazdır. Bu açıdan bu sayıda gündeme getirilen hususların onların da lehine ve gerçekleşmesi halinde ileride mutlaka faydalarına olacağı kesindir.

EMEKLİ POLİSLERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

1-Tahsil şartı gözetmeden 3600 Ek gösterge verilmesi:

 Bu konuda bu ana kadar pek çok girişim yapılmış, yargıya gidilmiş yerel mahkemede kazanılmış, sonra Anayasa Mahkemesine gönderilmiş, polisin, jandarma gibi askeri savaş görevi bulunmağı düşüncesiyle kaybedilmişti. Anayasa Mahkemesinin bu kararından sonra polislerimizin de tıpkı jandarma gibi seferde görev alabileceği ortaya çıkmıştır. Seçim zamanlarında hemen hemen tüm partilerin seçim bildirilerinde yer verilmiş. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da söz verilmiş, ancak ne yazık ki, maalesef bugüne kadar uygulanma imkânı sağlanmamıştır. Bu sürecin daha fazla uzatılmaması umulmakta ve beklenmektedir.

2-Seyyanen ödenen 100 TL’ sının artırılması:

2006 yılında, emekli polis ve bekçilerin mali sıkıntıya girmesi gerekçe gösterilerek emekli aylıklarına seyyanen eklenen 100 TL’lik zam, geride kalan sürede eriyerek anlamını kaybetmiştir. Bu itibarla, 5473 sayılı torba Kanun’un 9.’cu maddesinin 1. Fıkrasında yer alan “100 TL” ibaresinin yeni bir kanunla “500 TL”  olarak değiştirilmesi gerekli görülmektedir. 

3-Emniyet Hizmetleri Teşkilatına verilen EHT bedelinin % 50’nin emekliye ödenmesi:

Emniyet Hizmetleri Tazminat hakkına emekli yaşamında da hak sahibi olması gereken polisin çalışırken aldığı bu tazminatın  %50’ne karşılık gelen miktarın emekli polis aylığına yansıtılması için 657, 5434 ve 5510 sayılı Kanunlarda değişiklik beklenmektedir

4-19.02.2001 tarihli cenaze törenleri hakkındaki yönetmelik:

Yönetmeliğin emekli polislerin cenaze törenlerine dönük uygulamasında istisnalar hariç ilgisizlik ve ayrımcılık yaşanmaktadır. İl Emniyet Müdürlüklerinin polis dernekleri veya ailelerden gelen taleplere rağmen, emekli polis cenazelerinde yönetmeliğin ilgili madde hükümlerine karşı mukni sebepler ileri sürerek tören yapmaktan kaçındığı görülmektedir.

Devletin ve milletin bekası için canını ortaya koyarak şanla-şerefle görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan polislerin cenazelerinde yapılacak törenlerin dosta düşmana örnekliği önemlidir. Ayrıca, aileye ve topluma haklı bir onur yaşatılması da meslek adına elzemdir. Bu itibarla, polis cenazelerinde karşılaşılan aksaklıkları giderecek detaylı bir prensip emrin yayınlanmasını gerekli görmekteyiz. 

5-2010 yılında Anayasa Reformu ile kazanılan “Yaşlılara pozitif ayrımcılık hakkı” (Anayasa Madde 10):

a) Anayasamızın değişik 10. Maddesinde açıklanan pozitif ayrımcılık ilkesine istinaden emekli polislere vergi iadesi karşılığı olarak ödenen ek ödeme yüzdesinin 4'ten en az %10’a yükseltilmesi beklenmektedir.

b) Anayasamızın değişik 10. Maddesinde açıklanan pozitif ayrımcılık ilkesine istinaden 4736 sayılı Kanun’un 1 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında şehir içi ve şehir dışı ücretsiz seyahat hakkından faydalanacak 65 yaş üzerindeki 7 milyon vatandaşımız için tek tip elektronik kart uygulamasına geçilmesi gerekmektedir.

c) Anayasamızın değişik 10. Maddesinde açıklanan pozitif ayrımcılık ilkesine istinaden 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın elektrik, su, doğalgaz ve telefon ücretlerinde ya %25 indirim sağlanmalı, vergi istisnası getirilmelidir.

6-Emeklilere vergi iadesi karşılığı olarak ödenen ek ödeme yüzdeleri 4'ten en az yüzde 8-9'a yükseltilmesi gerekmektedir.

7.Polis Evlerinden Yararlanma Sıkıntısı:

Polis Evlerinin bir kısmı öğrenci yurdu, bir kısmı da teşkilat dışı kişilere tahsis edilmektedir. Bu durum aktif çalışanlar olduğu gibi emekli mensuplarımızın polis evinden yararlanması imkânını ortadan kaldırdığından yaşanan sıkıntıların giderilmesine dönük yöntem bulunmalıdır.

Bu arada, emekliler için belirli bir süre önemli bir manevi sorun olan “Emekli Kimlik Kartındaki” garip uygulama Sn. Celal Uzunkaya‘nın Genel Müdürlüğü döneminde çözülmüştür. Kendisine teşekkür ve şükranlarımızı sunarız.

Ancak sosyal medyada yapılan paylaşımlardan ve tarafımıza intikal eden bilgilerden pek çok emekli mensuplarımıza halen daha yeni kimliklerin verilmediği anlaşılmıştır. Ayrıca bu uygulamanın tüm memurlar tarafından yeterince öğrenilip gerekli özenin gösterilmediği anlaşılmaktadır. Bunun en kısa zamanda giderilmesi gerekir.

Esasında, Temud-der’in başvurusu üzerine birçok ilde emeklilerin taleplerinin karşılanması ve yardımcı olunması için İl Emniyet Müdürleri tarafından emirnameler yayınlandığı ve bu amaçla “irtibat büroları” oluşturulmuştu. Ancak, anlaşılan değişimlerle bu hususların ihmal edildiği gözlemlenmektedir. Bunların güncellenmesinde yarar bulunmaktadır.

Bu vesile ile sosyal medyada zaman yer verildiği ve Dergimizin bir önceki sayısında yer verildiği üzere emeklilere her yönden gerekli hassasiyeti gösteren il emniyet müdürlerimize şükranlarımızı sunarız.

Burada sıralanan talepler kendi tespitlerimiz yanı sıra diğer Emekli Polis Dernekleri-Sosyal Medyadaki Emekli Polis Platform ve polis haber sitelerinden de esinlenerek derlenmiştir.

Bu konuda katkıda bulunan:

  1. *Ankara’dan Polis Koleji Mezunları Dernek Başkanı ve Temüdder Üyesi Emekli Emniyet Müdürü Mustafa Özgen,
  2. * Antalya’dan KYÇ Polis Emeklileri Derneği ve Temudder Antalya Üyesi Emekli Emniyet Müdürü Aykut Baltacı,
  3. *Aydın’dan KYÇ Emekli Polis Derneği Eski Şube Başkanı Emekli Başkomiser Alper Uzungüngör,
  4. *İstanbul’dan EMPOLDED Başkanı, Emekli Polis Memuru Harun Özdemir ve
  5. *TÜRKİYE HABER AJANSI https://www.turkiyehaberajansi.com/emniyete-polis-ozluk-haklari-icin-kanun-tasarisi-taslagi-sunuldu/117891/ site yöneticilerine teşekkür ederiz..

EMNİYET MÜDÜRLERİNİN ÖZLÜK HAKLARI

                                                                                                               

2006 yılına kadar İl Emniyet Müdürleri, C.Savcıları ve Vali Yardımcıları ile aynı maaş skalasında yer alıyordu. Keza İlçe Emniyet Müdürleri de ilçedeki Jandarma komutanı ile aynı maaş seviyesinde bulunuyordu

.              01.07.2006 tarihinde TBMM. de kabul edilen bir Kanunla yargı mensupları ve mülki idare sınıfının makam tazminatları ve ek göstergelerinde değişiklik yapılarak, maaşları önemli oranda artırılmıştır. Bu kanuni düzenlemede, daha önce benzer maaş alan Emniyet Müdürlerine yer verilmemiş ve böylece Emniyet Müdürleri açısından bir ücret dengesizliği ortaya çıkmıştır. Düzenlemeye konu olan Makam Tazminatları ve Ek Gösterge rakamları emekli maaşlarını da doğrudan etkilediği için, Emniyet Müdürlerinin emekli maaşları da yargı mensupları ile kaymakam ve Vali yardımcılarının gerisinde kalmıştır. Zaten aynı işi yapan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albayların maaşları, İl Emniyet Müdürlerinden fazlaydı.

2006 yılında yargı mensupları ile mülki idare sınıfına yapılan zamlarla Emniyet Müdürlerinin özlük hakları mağduriyeti iyice artmıştır.

         Hem çalışırken, hem de emekli olunca alınan maaşı belirleyen en önemli unsurlar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan Ek Gösterge ve Makam Tazminatlarıdır.

MAKAM TAZMİNATI KARŞILAŞTIRMASI

1.SINIF MÜLKİ İDARİ AMİRİ

(KAYMAKAM)

İL JANDARMA KOMUTANI

(KIDEMLİ ALBAY)

İL EMNİYET MÜDÜRÜ

(1.SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ)

4500

4500

1000

 

EK GÖSTERGE KARŞILAŞTIRMASI

1.SINIF MÜLKİ İDARİ AMİRİ

(KAYMAKAM)

İL JANDARMA KOMUTANI

(KIDEMLİ ALBAY)

İL EMNİYET MÜDÜRÜ

(1.SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ)

5800

5800

3600

    

    Yukarıdaki örnek mukayese tablosundan da anlaşılacağı üzere,1.sınıf Mülki İdare Amiri olan Kaymakam ve Vali Yardımcıları ile İl Jandarma Komutanı olan Kıdemli Albayların Makam Tazminat rakamları ile Ek Gösterge rakamları aynı olmasına rağmen, jandarma ile aynı kolluk görevini icra eden İl Emniyet Müdürlerinin Makam Tazminatı ve Ek Göstergeleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunundaki en düşük rakamlardır.

Zaten Kanunda Makam Tazminatı 1000 Gösterge rakamından başlamaktadır. Tablodaki bu rakamlar Emniyet Müdürlerinin çalışırken ve emekli olunca alınan maaşlarında ortalama 1500-2000 TL aralığında bir eksikliğe sebep olmaktadır.

Aynı kolluķ görevini yapan kamu personeline uygulanan ve ”Eşit İşe Eşit Ücret” prensibine de aykırı olan bu durumun 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (1) Sayılı EK GÖSTERGE CETVELİ ile (MAKAM TAZMİNATI CETVELl’nde değişiklik yapılarak düzeltilmesine ihtiyaç vardır.

Şevket TAŞDELEN-**(E)1'inci Sınıf Emniyet Müdürü-**TEMÜD-DER Yönetim Kurulu Üyesi

 

TR HABER AJANSI- ** ÖZEL HABER- **HALİS KAHRAMAN

 

 

,

 

 

 

 

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Sırbistan Türkler’i Vatandaşlık İstiyor
Sırbistan Türkler’i Vatandaşlık İstiyor
Azerbaycan ordusu, Ermeni Güçlerini Böyle Vurdu
Azerbaycan ordusu, Ermeni Güçlerini Böyle Vurdu