|SELECT LANGUAGE YOU WANT TO READ/Turkey News Agency Internet Newspaper||OKUMAK İSTEDİĞİNİZ DİLİ SEÇİNİZ/Türkiye Haber Ajansı İnternet Gazetesi|
Trafik Müfettişinin Fotoğraf Zorunluluğu Yoktur..!
  • Reklam
Halis KAHRAMAN

Halis KAHRAMAN

Trafik Müfettişinin Fotoğraf Zorunluluğu Yoktur..!

06 Haziran 2021 - 14:07 - Güncelleme: 06 Haziran 2021 - 15:50

Merkezi İstanbul'da Fahri Trafik Müfettişleri (FTM) Derneği'nin Yönetim Kurulu üyesi ve  Basın Sözcüsü kimliğimle ; Türkiye genelinde Sulh Ceza Mahkemelerinde görevli bazı hakimlerin müfettişlerce düzenlenen  trafik idari para cezası karar tutanaklarının  fotoğraf olmadığı gerekçesiyle iptal edilmesiyle ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'na yazılı müracaatta bulundum.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nca  müracaatıma ilişkin bana iletilen cevabi yazıda şu ifadeler yer aldı : 

"Başvurunuz 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği kapsamında incelenmiştir.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun "KANUN YARARINA BOZMA" başlıklı 309'uncu maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında;

“(1) Hâkim veya mahkeme tarafından verilen ve istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar veya hükümde hukuka aykırılık bulunduğunu öğrenen Adalet Bakanlığı, o karar veya hükmün Yargıtayca bozulması istemini, yasal nedenlerini belirterek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı olarak bildirir. 

(2) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, bu nedenleri aynen yazarak karar veya hükmün bozulması istemini içeren yazısını Yargıtayın ilgili ceza dairesine verir.

(3) Yargıtayın ceza dairesi ileri sürülen nedenleri yerinde görürse," Karar veya hükmü kanun yararına bozar.”hükümleri bulunmaktadır.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 5 inci maddesi ve 26.06.2020 tarihli ve 31167 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İçişleri Bakanlığının Trafik Görevlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik ile trafik zabıtasına “Trafik suçu işleyenler hakkında tutanak düzenleme, gerekli işlemleri yapma ve takip etme” yetkisi verilmiş olup, teknik bir cihaz yardımıyla (radar ve alkol gibi) tespit edilen ihlaller dışındaki diğer ihlaller için fotoğraf veya görüntü kaydı ile ispat zorunluluğu getirilmemiştir.

Fahri trafik müfettişlerinin trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenleyebileceği ihlal maddeleri de belirlenmiş olup, bu maddeler içinde teknik bir cihaz yardımıyla (radar ve alkol gibi) veya araştırma sonucu tespit edilecek ihlal maddesi bulunmamaktadır.

Mevzuatta fahri trafik müfettişlerince tespit edilen trafik kural ihlalleri ile ilgili fotoğraf veya görüntü alınacağına dair zorunluluk bulunmamaktadır. Ancak, müfettişlerce trafik ihlali yapan araçlarla ilgili fotoğraf veya görüntü kaydı alınması, tamamen gönüllülük ve gizlilik esasına göre bu görevi yürüten fahri trafik müfettişini deşifre edeceği, güvenlik zafiyetine neden olabileceği ve uzun vadede görevini yapamaz duruma getireceği değerlendirilmektedir.

Fahri trafik müfettişlerince düzenlenen trafik kural ihlali tespit tutanaklarına istinaden düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanaklarının fotoğraf ve video ile belgelenmediği gerekçesiyle Sulh Ceza Hâkimliklerince iptal edilen kesin kararlara karşı Başkanlığımızca 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309’uncu maddesi kapsamında Adalet Bakanlığına "KANUN YARARINA BOZMA " başvurusunda bulunulmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının “Mahkemelerin Bağımsızlığı” başlıklı 138’inci maddesinde, “Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanı kanaatlerine göre hüküm verirler.

"Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz..” hükmü yer almaktadır."

Yazılı ve Görsel  Medya'da " FTM'nin trafik cezasını dava etti,kazandı ", " Mahkeme Fotoğraf olmayınca trafik cezasını iptal etti " gibi başlıklar altında yayımlanan haberlere itibar etmeyiniz. 

Bizim dernek merkezimize Türkiye’nin her ilindeki mahkemelerden  haftada en az 8-10 tane trafik cezası tebligatı gelir.Bunlar cezanın iptali ile ilgili davaların mahkeme kararıdır.. Aslında bunlar İstanbul Trafik Denetleme Şubesi yerine sehven bizim derneğimize gönderilir. Biz de bu tebligatları gereğinin yapılması için Trafik Denetleme Şubesine ulaştırırız.. Bu tebligatların % 99'u red kararıdır, yani trafik cezası yazılan sürücüyü haksız bulan kararlardır..Ancak bu red kararlarının hiçbiri basına yansımaz, sadece kabul edilenler (o da ya hakimin bilgisizliğinden ya da basına düşüp meşhur olmak istemesinden kaynaklanır) ki sadece onlar medyada haber olur.

Mahkemelerce  fahri müfettişlerin yazdığı cezalara yönelik olarak sadece % 1 gibi kabul edilen iptal kararlarının ciddiye alınacak bir yanı yoktur..Kanunun emredici hükmünü hiçe sayan bu yanlış kararları, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın girişimi üzerine "KANUN YARARINA BOZMA"  istemiyle Adalet Bakanlığı  devreye sokulmaktadır..

Bu yüzden, trafikte can kayıplarının yaşanmaması ve kural ihlali yapan sürücülerin trafik cezasına maruz kalmaması, mağduriyet yaşamaması için bir fahri trafik müfettişi olarak trafik kurallarına mutlaka uymalarını tavsiye ediyor, trafikte kazasız günler diliyorum.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar