|SELECT LANGUAGE YOU WANT TO READ/Turkey News Agency Internet Newspaper||OKUMAK İSTEDİĞİNİZ DİLİ SEÇİNİZ/Türkiye Haber Ajansı İnternet Gazetesi|

Dolar fren tutmuyor...
Osman Nuri TORAMAN

Osman Nuri TORAMAN

Dolar fren tutmuyor...

01 Ocak 2017 - 23:32

Dolar fren tutmuyor...

Yazı Tarihi: 28 Ekim 2016 Cuma
Bu yükselişte sebep Moody's...
Türkiye maalesef ki dolarize olmuş bir ülke.
Bütün mega projelerimizi dolarla ihaleye çıkarıyoruz.
Geçiş ücretlerimizi bile dolarla belirliyoruz. 
Herşeyimiz dolara endekslenmiş durumda.
Olay kısaca şudur;
Kredi notumuz düşünce yatırımcı ne var ne yok satıp.
Parasını dolara çevirip Türkiye'den gidiyor.
Yani;
Türkiye'den dolar çıkışı var.
Yükseliş bundan.
Merkez Bankası müdahale edebilir mi.? 
Edemez.
Çünkü iddia edilenenin aksine yeterli rezervi yok.
Gerçek şu ki;
Doların de­vam­lı art­tı­ğı bir or­tam­da ağ­zı­nız­la kuş tut­sa­nız kim­se­ye eko­no­mi­nin iyi git­ti­ği­ne inan­dıramaz­sı­nız. 
İnan­dı­ra­ma­yın­ca da kim­se­ye ya­tı­rım yap­tı­rıp, işe adam aldıramaz, pa­ra har­ca­ta­maz­sı­nız.
Bakınız;
AKP, ik­ti­dar­da bu­lun­du­ğu ilk 11 yılda TL’­yi de­ğer­li tu­ta­rak sa­nal bir re­fah ya­rat­tı. 
Ki­me sor­sa­nız “E­ko­no­mi iyi gidi­yo­r..” di­yor­du. 
Ne­den.? 
Dolar ucuzdu.
Son üç yılda dolar tutulamamaya başladı, yükseldi.
Açık­ça­sı;
Yıl­lar­dır su­ni ola­rak de­ğer­li tu­tu­lan TL sa­ye­sin­de, do­lar ba­zın­da ha­zır­la­nan mil­li ge­lir yük­sek, açık­lar dü­şük gö­rün­dü.
Ger­çek­le­r mak­yaj­la­ndı.
Şimdi;
Dolar artıkça özel sektörün ve kamunun devasa döviz borçları ekonomiyi kökünden sallıyor. 
Bir umut bu borçları kapatmak için şirketlerin dolara saldırmaması. 
O da olursa, vay halimiz
Son olarak;
Hangi sistemle yönetileceğimizin belli olmadığı.
Askerimizin Irak ve Suriye'de savaşta olduğu.
Terörün yükselişi düşünülürse,
Önüne gelen herkese posta koyup, bankalara ayar çekilirse kimse gelmez.
Korkar.
Geçen dönemlerde gelen ve kuru düşüren Arap parasının gelmesi de zor görünüyor...
Son söz;
Para politikasında yolun sonuna geldik...
Osman Nuri TORAMAN

Son Yazılar