|SELECT LANGUAGE YOU WANT TO READ/Turkey News Agency Internet Newspaper||OKUMAK İSTEDİĞİNİZ DİLİ SEÇİNİZ/Türkiye Haber Ajansı İnternet Gazetesi|
Eshab-ı Kehf mağarasını Ziyaret Ettim
  • Reklam
Ahmet KAPLAN

Ahmet KAPLAN

Eshab-ı Kehf mağarasını Ziyaret Ettim

09 Temmuz 2015 - 03:02

İzmir'in Efes ilçesinde,  Eshab-ı Kehf mağarasını Ziyaret Ettim

Dünya üzerinde Kuran'ı Kerim'de yaşadıkları doğrulanan Yedi Uyurlara ait olduğu belirtilen 33 mağara  olduğu belirtiliyor.  Ben de İzmir'in Efes ilçesinde, Eshab-ı Kehf mağarasını ziyaret Ettim ve bu konuya ilişkin genel bilgileri derledim...

Türkiye başta olmak üzere, aralarında İtalya, İspanya, Yunanistan gibi Avrupa ülkelerinin de bulunduğu Dünya'nın bir çok ülkesinde 33'den fazla mağara Eshab-ı Kehf'in yüzyıllarca uyuduğu mekan olarak kabul edilmektedir.

İzmir'in Efes ilçesinde, Mersun'in Tarsus ilçesinde ve Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 3 ayrı mağara, Kuran'ı Kerim'de de adı geçen Yedi Uyurlar efsanesine kaynaklık eden müminlerin barındığı mekan olarak gösteriliyor.  Bu mağaralardan, İzmir'in Efes ilçesinde bulunan ve gerçek olduğu ifade edilen mağarayı ziyaret ettim…

Anlatılanlara göre, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Debernuş, Şazenuş, Kefeştatayyuş ve köpekleri Kıtmir Yedi Uyurlar olarak anılan ermişlerdir.

Yaşadıkları zaman diliminde zalim bir hükümdar halkı kendisinin tanrı olduğuna inanmaya ve putlarına taptırmaya muvaffak olur. Allah'ın varlığına ve birliğine inanan gençler ise canları kurtarmak için çareyi kaçmakta bulur.  Yolda kendileri gibi inançlı bir çobana rastlarlar. Çoban ve Kıtmir adındaki köpeği de onlara katılır ve bir mağaraya sığınırlar.

Onlar Kuran’da belirtildiğine göre 309 yıl uyurlar. Onlar bir kaç saat uyuduk zannıyla kalktıklarında ne eski putperest topluluk hayatta kalmıştır ne de zalim hükümdar! Kaç yıl uyudukları konusunda söylencelerde net bir rakam bulmak imkânsız. Ancak Milattan sonraki ilk dört yüz yıl içindeki muhtelif tarihler uyanma tarihleri olarak zikredilmektedir.

Hıristiyan rivayetlerine göre de yedi uyurlar anlatılır. Pağan Roma hükümdarı, Hristiyanlığı takip etmeye ve Hristiyanları öldürmeye başlayınca asil bir aileden Hz. İsa'nın yoluna baş koyan yedi kardeş kaçar ve mağarayla sığınır. Zalim hükümdar mağaranın kapısını açılmayacak şekilde kapatır ve onları oraya kıstırır. 

KURAN'I KERİMDE ANLATILIYOR

Kur'an'ı Kerim Kehf suresi ile anlatılanların tarihi bir vakadan doğduğunu doğruluyor ve mağara arkadaşlarına dair rivayetlerin çokluğunu da 22. ayette belirtir:

(Ey Muhammed!) Bazıları bilmedikleri şey hakkında atıp tutarak: “Onlar üç kişidirler, dördüncüleri köpekleridir” diyecekler. Yine, “Beş kişidirler, altıncıları köpekleridir” diyecekler. Şöyle de diyecekler: “Yedi kişidirler, sekizincileri köpekleridir.” De ki: “Onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Zaten onları pek az kimse bilir. O hâlde, onlar hakkında (Kur’an’daki) apaçık tartışma(yı aktarmak)dan başka tartışmaya girme ve bunlar hakkında onlardan hiçbirine bir şey sorma.”

Ayette adı geçen Eshab- Kehf yani Mağara arkadaşların kaç yıl uyudukları ise 25, Ayette net rakamla verilir: "Onlar mağaralarında üç yüz yıl kaldılar. Buna dokuz daha eklediler." Ne var ki 26. ayette bu sürenin izafi bir zaman olabileceğine dikkat çekilir:  De ki: “Kaldıkları süreyi Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybını bilmek O’na aittir. O ne güzel görür, O ne güzel işitir! Onların, ondan başka hiçbir dostu da yoktur. O hükmüne hiçbir kimseyi ortak etmez.

Allah Bizlere de hidayet versin...
Sevgiyle kalın

Ahmet Kaplan

Son Yazılar