|SELECT LANGUAGE YOU WANT TO READ/Turkey News Agency Internet Newspaper||OKUMAK İSTEDİĞİNİZ DİLİ SEÇİNİZ/Türkiye Haber Ajansı İnternet Gazetesi|
Boğaziçi 'Ekümenik' Üniversitesi
  • Reklam
Ahmet KAPLAN

Ahmet KAPLAN

Boğaziçi 'Ekümenik' Üniversitesi

01 Mayıs 2014 - 01:25

Eklenme T. : 15.12.2013 18447 kez okunmuştu
Yeniden güncellendi 
Fener Rum Patrik'i Bartholomeos’a Boğaziçi Üniversitesi tarafından 

"EKÜMENİK" unvanı ve "Fahri Doktora" verilecek.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez Türkiye’deki bir üniversite tarafındanPatrik'e "Fahri Doktora" veriliyor... 

 

Fakat Türkiye'nin, resmi devlet politikası ile "EKÜMENİK"  sıfatını tanımamasına rağmen, Fener Rum Patriği Bartholomeos, "EKÜMENİK" unvanı kullanılarak davet edildi.

 

Çevre Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün önerisi ile "dünyada ekolojik denge ve biyolojik çeşitliliğin korunması, endüstriyel kirlilik, temiz içme suyu kaynaklarının geniş kitlelere temini ve küresel iklim değişikliği gibi çeşitli çevre konularında öncülük yaptığı girişimler, geniş kitlelere yönelik olarak düzenlediği faaliyetler ile küresel ölçekte etkili olan farklılık yaratan mesajları" verdiği gerekçesiyle, Boğaziçi  Üniversitesi tarafından "Fahri Doktora" ya layık görüldüğü belirtildi.

 

Patrik'e "Ekümenik" İkramı

Boğaziçi Üniversitesi tarafından Bartholomeos’a gönderilen davetiyede "Ekümenik Patrik" unvanı kullanıldı.Fener Rum Patriği Bartholomeos’a "Fahri Doktora" unvanının verilmesinin yanı sıra "EKÜMENİK"unvanının da ikram edildiği davetiye tepkilere yol açtı.

 

Rektör Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu’nun imzasını taşıyan davetiyede, Türkiye Cumhuriyeti resmi devlet politikası ve yasaları yok sayılarak;

"Ekümenik Patrik Bartholomeos için düzenlenen fahri doktora unvanı takdim törenine katılımızı saygılarımla rica ederim" cümleleri yer aldı.

 

Yargıtay kararı: "Ekümenik'lik yasal değil"

Türkiye'deki azınlıklar konusu Lozan Anlaşması ile düzenlenirken, Fener Rum Patrikhanesi ile ilgili bir hüküm yer almamıştı. Patrikhanenin, Türkiye'deki Rum azınlığın kilisesi statüsünde, tüzel kişiliği bulunmayan dini bir kurum niteliğinde olduğu kabul edilmişti.

 

Türkiye Cumhuriyeti Yasaları; Fener Rum Patrikhanesi'nin, diğer Ortodoks kiliseleri üzerinde yetki kullanabilecek "Ekümenik" bir yapısı olmadığını kabul ediyor.
Nedeni ise "bu unvanın patrikhaneyi bir azınlık kilisesi olmaktan çıkarıp evrenselleştirmesi" olarak belirtiliyor.

 

Fener Rum Patrikhanesi'nin diğer Ortodoks kiliseleri üzerinde yetki kullanabilecek "Ekümenik" bir yapısı olmadığı Yargıtay kararlarında; "Ekümenik'lik mevcut Türk Hukuk Sistemi karşısında  geçersizdir ve kabul edilemez"  görüşü yer alıyor...

 

Konuya ilişkin daha önce Yargıtay tarafından verilen kararda; "Egemen bir devletin azınlıklara, çoğunluğa dahi tanımadığı ayrıcalıkları tanımak suretiyle özel statü vermesi, anayasanın eşitlik ilkesine açıkça aykırıdır. Bu nedenle Patrikhanenin 'Ekümenik' olduğu iddiasının yasal bir dayanağı bulunmamaktadır" yorumu yer almış ve "Ekümenik" sıfatı reddedilmişti.

 

Yargıtay; Türkiye topraklarında kalmasına izin verilen Partikhane'nin, tamamen Türk hukukuna tabi olduğuna işaret ederek, "egemen bir devletin, kendi topraklarında yaşayan azınlıklara kendi vatandaşlarından farklı bir hukuk uygulayarak çoğunluğa dahi tanımadığı bir takım ayrıcalıkları onlara tanımak suretiyle özel bir statü vermesinin, Anayasa'da gösterilen eşitlik ilkesine açıkça aykırılık oluşturacağından kabul edilemeyeceğini"  bildirdi.

 

Yüksek Mahkeme, bu nedenle Patrikhane'nin "Ekümenik" olduğu iddiasının "yasal bir dayanağı bulunmadığına" dikkati çekti.

Patrikhanenin, "Türkiye'deki Rum azınlığın kilisesi statüsünde, tüzel kişiliği bulunmayan dini bir kurum"niteliğinde olduğunu belirten Yargıtay gerekçesinde şu cümlelere yer verdi:

 

"Egemen bir devletin azınlıklara, çoğunluğa dahi tanımadığı ayrıcalıkları tanımak suretiyle özel statü vermesi, anayasanın eşitlik ilkesine açıkça aykırıdır. Bu nedenle Patrikhanenin Ekümenik olduğu iddiasının yasal bir dayanağı bulunmamaktadır."

 

Patrikhane ve İstanbul'a Ruhani Merkez 

"Ekümenik Patrik" unvanıyla bütün dünyada bulunan 300 milyon Ortodoks Hıristiyanın ruhani lideri olması isteniyor. Yani Patrik Bartholomeos, "Ekümenik" unvanı alınca İstanbul - Yeni Roma Başpiskoposu olarak Ortodoks Kiliseleri arasında birinci tahta sahip oluyor ve Ortodoks ruhani liderlerinin yaptığı toplantılara başkanlık etmesi gerekiyor.  
Bu liderler arasında İskenderiye, Antakya ve Kudüs, Moskova, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan ve Gürcistan patrikhaneleri de, Kıbrıs, Yunanistan, Polonya, Arnavutluk, Çek, Slovakya, Finlanda ve Estonya gibi bağımsız Ortodoks kiliseleri de bulunuyor. 
Avrupa, Amerika, Asya ve Avustralya’da çok sayıdaki başpiskoposlar ve metropolitler de bu toplantılara katılıyor. Ekümenik Patrik'e, bağımsız kiliselerin arasındaki ilişkileri de koordine etme yetkisi veriliyor.

 

"Ekümenik Patrik" unvanı ile Fener Rum Patrikhanesi ve bulunduğu İstanbulda "Ortodoksların Ruhani Merkezi" kabul edilecek.

Son Yazılar