|SELECT LANGUAGE YOU WANT TO READ/Turkey News Agency Internet Newspaper||OKUMAK İSTEDİĞİNİZ DİLİ SEÇİNİZ/Türkiye Haber Ajansı İnternet Gazetesi|
En Tehlikeli İnsan Tipi
  • Reklam
Ahmet KAPLAN

Ahmet KAPLAN

En Tehlikeli İnsan Tipi

01 Mayıs 2014 - 01:30

 İlk Okunma: 46176 İlk Eklenme Tarihi 17.02.2014 01:30:56 
En Tehlikeli İnsan Tipi

Bu yazımda tehlikeli ve hızla çoğalan bir insan tipini anlatacağım. 
Toplumun büyük çoğunluğunu rahatsız eden, yaptığı işlerde endişe, şüphe uyandıran,  üzerinde taşıdığı "İSLAM MOTİFLERİ" nedeniyle gizlenip, fakat çevresine zehir saçan bir insan tipi...

Toplumu ve ülke geleceğini tehdit eden ve masum görüntüsünün arkasında taşıdığı kin ve nefret duyguları ile en tehlikeli insan tipi...
Bu tehlikeli insanlık düşmanları, Kuranda kalplerinde hastalık olanlar diye anlatılıyor...
Dışı ile içi bir olmayan bu insan tipi son yıllarda adeta "mitoz" yani eşeysiz çoğalıyorlar...
Bu tek tip insanlar, siyasette, sivil toplum kuruluşlarında, sosyal hayatımızda, iş dünyamızda karşımıza çıkıyor ve dışı ile içi bir olmadığı için çevremize tehlike saçıyor....
İşte sözün özü bunlara İslamiyet'te "MUNAFIK" deniyor.
Günlük hayatımızın içinde Münafıklarla mücadele etmekten hayatımızı sürdüremez olduk.
İslam'ı tekeline aldığını zanneden ve siyasete alet eden siyasilerden geçilmiyor...
STK'lar içinde bu tür Münafıklar bol miktarda yer almaya başladı....

Yüzü dost özü düşmandan usandım,
Dili mümin kalbi şeytandan usandım,
Dostum herkesin kahrı çekilirde...
Ben davasız müslümandan usandım.
Şemsi Tebrizi Hz.’leri

İlmi açıdan incelersek; 
Sanki günümüzü anlatıyor bu sözler....

Kur’ân ifadesiyle münafıkların kalplerinde hastalık olduğu için [Bakara (2): 10.] nerede ne zaman nasıl davranacaklarını kestirmek zordur.
Çünkü kalp hastalığı, kalbe isabet eden bir çeşit fesattır. Sahibinin idrak ve iradesini bozar böylece gerçeği göremez hale gelir veya hadiseleri tersinden değerlendirir.

İnançlı kişiye hoş gelen şeyler, hasta kalpli münafıkları rahatsız eder.[Soysaldı, İnançla İlgili Temel Kavramlar, s. 89.]

Münafık, dünyaya ait menfaatleri sebebiyle müslüman gibi gözükür. Bu insan tipinin sözleri ve fiilleri, kalplerindeki ve nüfus cüzdanlarındaki İslâm iddiasını yalanlamaktadır. Bunlardaki davranışlar, tavırlar, ileri sürdükleri fikirler, sahip oldukları itikatlar, çoğunlukla İslâm’ın değil, inkârın ve isyanın varlığına delalet eder. [Sağıroğlu, Kur’ân’da İnsan ve Toplum, s. 21.]

İnsanın yaşantısı ve kişiliği, uzun bir zaman içinde ve bütün hayatı kapsayan uzun bir birim olarak değerlendirilmelidir.[Yanbastı, Kişilik Kuramları, s. 198.]

İnsan hakkında acelece verilecek kararlar bizleri yanıltabilir. Bu konudaki değerlendirmede acelecilikle verilecek bir karar, insanı umulmaz hatalara düşürebilir.

Münafıklığın en belirgin özelliklerinden biri olan çelişkili davranışın birçok nedenleri vardır. “Münafık, aynen, iki sürüden hangisine katılacağına bir türlü karar veremeyen koyuna benzer” [Müslim, Sahih, 50/Sıfatü’l - Münafıkîn ve Ahkamuhüm,] Müminin lisânı kalbinin ötesindedir. Bir şey söyleyeceği zaman, önce onu düşünür ve sonra konuşur. Münâfık bunun aksine, kalbi dilinin ötesindedir. Bir şey söyleyeceği zaman, düşünmeden konuşur.

Ahlakî değer ve faziletlerin sözünü edip; onları eyleme dönüştürmeyen insanlar, kendileriyle olduğu gibi çevreleriyle de uyumsuzluk içindedirler. Bu tür insanların, sözleriyle işleri birbirini tutmaz. “İki haslet vardır ki münâfıkta bulunmaz: Tavır güzelliği ve dinde ilmî derinlik.” [Tirmizî, Sünen,42/İlim,]

“Münafığı tanıtan üç özellik vardır: Konuştuğu zaman yalan söyler; verdiği sözde durmaz; kendisine güvenildiğinde ihanet eder.” [Buharî, Müslim,]

Münafıklar samimi bir konumda olmadıkları için hatalarını da kabul etmek istemezler. 
Aynı zamanda alaycıdırlar. Münafıkların Kur’ân hakkındaki mücadelelerine Hz. Ömer de dikkat çekmiştir. 
“İslâmı neyin yıkacağını bilir misin? O’nu alimin hatası ve münafığın Kur’ân ile istidlâlde bulunarak münazara etmesi ve sapıkların hükümleri yıkacaktır.” [Ebû Nuaym, Hilyetü’l-Evliyâ, Daru’-Kütübi’l- Arabî,]

Sevgiyle kalın...
Ahmet Kaplan

Son Yazılar