|SELECT LANGUAGE YOU WANT TO READ/Turkey News Agency Internet Newspaper||OKUMAK İSTEDİĞİNİZ DİLİ SEÇİNİZ/Türkiye Haber Ajansı İnternet Gazetesi|
SU SATMAK HARAM…
  • Reklam
Ahmet KAPLAN

Ahmet KAPLAN

SU SATMAK HARAM…

03 Ekim 2016 - 11:22

SU SATMAK HARAM… 

CEP YAKAN ÜZERİNDE FAHİŞ EK ÖDEMELER BULUNAN 
SU FATURALARI İÇİN İSLAMİ PENCERE:
SU SATMAK HARAM… 
AMA DEVLET SUYU SATIYOR VE HEMDE SOYUYOR İNSANLARI…

İyâs bin Abd (Ebû Avf) el-Muzenî (Radıyallahu anh) bâzı insanların su sattığını görünce (onlara) şöyle dediği rivayet olunmuştur:
"Su satmayınız. Çünkü ben Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)den (ihtiyaç fazlası) suyun satılmasını yasakladığını işittim."
(İbn-i Mâce; Rehinler, Bab 18, hadis no: 2476)

Câbir (bin Abdillah) (Radıyallâhu anhumâ)'dan. Şöyle demiştir :
"Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) suyun fazlasını satmayı yasakladı."

Avnu'l-Mabûd yazarı Azîmâbâdî, bu hadisin şerhinde şöyle der: "Hattâbi: «Suyun fazlası» ifâdesinden maksad, kişinin kendi ihtiyacı ile aile ferdlerinin, hayvanlarının ve ekinlerinin ihtiyacından artan sudur, demiştir.

Hadis, ihtiyaç fazlası suyu satmanın haramlığma delâlet eder. Hadisin zahirine göre kişinin kendi mülkünde ve arazisi içinde bulunan su ile mevât yâni sahipsiz arazide kişi tarafından çıkarılan su arasında bir fark yoktur. Keza içmek ve benzeri işler için olsun hayvanları suvarmak veya ekinleri sulamak için olsun fark etmez. Çölde olsun başka yerde olsun hüküm aynidir, ihtiyaçtan artanı satılmaz.

Kurtubi : "hadîs metninden çıkan zahir mânâ ihtiyaç fazlası içme suyunun satılmasının yasak kılınmasıdır, demiştir."

Hulâsa su Müslümanların müşterek malıdır. Bu itibarla deniz, nehir, çay, pınar ve kuyu suları parayla satılmaz. Herkes bundan içebilir, hayvanlarına içirebilir.

Günümüzde ise su fahiş fiyatlarla ve ekstra ek bedellerle şişirilen fiyatlarla satılıyor...
Olması gereken ve şu anda devam eden uygulamanın yorumu  muhataplarına ait...

Sevgiyle Kalın

Ahmet Kaplan

Son Yazılar