|SELECT LANGUAGE YOU WANT TO READ/Turkey News Agency Internet Newspaper||OKUMAK İSTEDİĞİNİZ DİLİ SEÇİNİZ/Türkiye Haber Ajansı İnternet Gazetesi|
TGC Başkan ve Yönetim Kuruluna;
  • Reklam
Ahmet KAPLAN

Ahmet KAPLAN

TGC Başkan ve Yönetim Kuruluna;

10 Ocak 2010 - 04:03

TGC Başkan ve Yönetim Kuruluna;

10 Ocak; işten atılmış, istifa etmiş, emekli olmuş; çalışmayan, "işsiz veya emekli" gazeteci arkadaşlarımızın, ağabeylerimizin, ablalarımızın günü değil midir?
 
Bu ifade kim tarafından çalışan, çalışmayan diye ayrılmış?
"Çalışan Gazeteciler Günü" bölücülüğü nereden çıktı?

Yarın sizler emekli olmayacak mısınız?
Emekli olunca "Gazetecilik" unvanınızı ve basın kartınızı atacak mısınız?
Hasbelkader Ertuğrul Özkök işsiz kaldı, "Gazeteci" değil mi artık?

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak bu bölücülüğe, parçalamaya nasıl çanak tutarsınız?
Bu çirkin ve bölücü ifadeyi yutturanların medyası, sahipsiz ve çaresizliği nedeniyle masa başında paylaşılıyor şu anda...
 
Türk Medyasının düştüğü acı durumun, farkında mısınız?
 
Şu linkteki haber kimin ayıbıdır?
http://www.turkiyehaberajansi.com/haberdetay/1147/Gul-ve-Erdogana-%E2%80%9CSOK%E2%80%9D-Mektup

HABERDEN ÖZET:
Başbakanlıkta 24 Aralık 2009 tarihinde yapıldığı ileri sürülen ilginç bir toplantı anlatılıyor.

İddiaya göre; Doğan Grubu masada Başbakan Erdoğan'ın öngördüğü işadamlarına paylaştırılmış.
Ve Ertuğrul Özkök'ün istifası, Aydın Doğan'ın yönetimden el çektirilmesi o toplantıda kararlaştırılmış.

Başbakan Erdoğan, M. Ali Yalçındağ, Arzuhan Yalçındağ, Vuslat Doğan Sabancı ve bir danışmanın (ABD'deki birinin danışmanı deniliyor)  katıldığı ileri sürülen toplantıda şok kararlar alındığı belirtiliyor.

2 Saat 15 Dakika sürdüğü belirtilen toplantıda “Milliyet Gazetesi+ Vatan Gazetesi+ Star Televizyonu, belirlenen tutar ile Ethem Sancak ve Akın İpek'e satılacak” kararlarının alındığı ve karardaki detayların adım adım uygulanmaya başlandığı kaydediliyor.

EVET, SON PERDE:
Ertuğrul Özkök, istifa ettirildi. Aydın Doğan yönetimden el çektirildi.

Türkiye'deki Medyanın tamamı susturuldu ve yandaşlara sattırıldı!

TGC ne yapıyor bu konularda?
Basın Kanunundaki bir hata nedeniyle Şişli savcılığı yerel gazetelere kilit astırıyor haberiniz var mı?

AKP'nin iyileştirmek adına "çarpık ve sakat" olarak düzenlediği yeni Basın Kanununu biliyor musunuz?

Basın Kanunundaki bir karmaşıklık nedeniyle, ŞİŞLİ Savcılığına mevkute çıkarmak için müracaat edenlere "3 kişi bir araya gelin" deniliyor ve izin verilmiyor!
Zarar gören birkaç gazeteci ve benim dışımda TGC dahil hiç bir birimin itiraz dahi etmediği AKP'nin "çarpık ve sakat" Basın Kanunu  nedeniyle; yayının sahibi, sorumlu müdürlüğünü üslenebilecek özellikleri taşısa dahi, sahibinin sorumlu müdür olamayacağı anlatılıyor ve izin verilmiyor...

Daha önce izin verilenler kapatılıyor, 3 kişiyi bir araya getirmede gecikenlere para cezaları uygulanıyor.
10 larca küçük yayın "Yazı İşleri Müdürü" çalıştıramadığı için kapandı...

Bu adaletsizlik ve insan haklarına aykırı durumu TGC'ye anlattım dikkate dahi almadınız, ilgilenmediniz, Basın Kanunu'ndaki "sakat ve çarpık" durum TGC'yi ilgilendirmiyor mu?
Gazeteciler zor durumda TGC nerede?

TGC'den sonra Adalet Bakanlığına da şikayet ettim dikkate almadılar...
Amaaaa!
Dünya insan hakları mahkemesine müracaat etmeye hazırlanan gazeteciler var.
Çıkacak uluslararası skandalı tahmin edebiliyor musunuz?

Bu durumlardan "çalışan-çalışmayan" diye gazetecileri ayrıştıran, sorunlarını bilemeyecek kadar uzak kalan TGC hiç sorumlu değil midir?

Yahu; 212 öldü,SARI BASIN KARTI diye rengine atfen adını değiştirdiğiniz, aslen
SARİH BASIN KARTI (SARİH=GEÇERLİ" demek) "fakirlik ilmühaberi" oldu,
 
"GEÇERLİLİĞİNİ KAYBETTİ" ücretsiz otobüse biniliyor ve başka hiç bir işe yaramıyor.
Polis kimlik olarak dahi kabul etmiyor!
Bu durumlar karşısında TGC olarak ne yapmayı planlıyorsunuz?

Çalışan ve çalışmayan, işsiz ve emekli olan, bölen ve birleştiren,
Tüm gazetecilerin 10 Ocak Gazeteciler günü kutlu olsun...

Ahmet Kaplan
Gazeteci

--------------

TGC President and Board of Directors;

After my retirement, "Journalism" Are you going to your title and press card at? Hasbelkader Ertugrul Ozkok was unemployed, "journalist" not now?

January 10, was dismissed, resigned, retired, not working, unemployed or retired "journalist of our friends, our brothers, our sisters are not on?

Bu ifade kim tarafından çalışan, çalışmayan diye ayrılmış? This statement by the employee who, he devoted not working?
"Working Journalists' Day" where the output of separatism?

After my retirement, "Journalism" Are you going to your title and press card at?
 
Ertugrul Ozkok accidentally remained unemployed, "journalist" not now?

Journalists Association of Turkey, this separatism, to pieces how you can keep the dish?
 
This ugly and divisive statement swallowing place it in the media, and despair due to unclaimed at a desk is shared at the moment ...

The Turkish media has fallen painful situation, Are you aware?

Following link is the news who shame?
http://www.turkiyehaberajansi.com/haberdetay/1147/Gul-ve-Erdogana-%E2%80%9CSOK%E2%80%9D-Mektup

NEWS SUMMARY from:
Was held on December 24, 2009 at the Prime Minister suggested an interesting meeting is being described.

According to the claim; Doğan Group of Prime Minister Erdogan had predicted businessmen at the table shared.
And the resignation of Ertuğrul Özkök, Aydın Doğan's management to pull it from the hand at the meeting agreed.

M. Prime Minister Erdogan, M.Ali Yalçındağ, Arzuhan Yalçındağ, Vuslat Dogan Sabanci and an advisor (one of the consultant is called in the USA) participated in the meeting alleged that says shock decisions.

2 Hours 15 Minutes that the meeting lasted "Milliyet Gazetesi Vatan Gazetesi + Star Television, the amount determined by Ethem Sancak, and Ali will be sold to silk" of the decisions taken and resolutions of the details are beginning to be implemented step by step, is recorded.

YES, FINAL CURTAIN:
Ertugrul Ozkok, was resigning. Aydın Doğan management was taken from the hand.
All of the media in Turkey has been silenced and was sold to Pro!

TGC is doing what in this matter?
Due to an error in the Press Law of the Sisli prosecutor's office as local newspapers are locked Do you have news?

Improve on behalf of the AKP's "distorted and disable" organized as the new Press Law Do you know?

Due to a complexity in the Press Law, those who apply for ŞİŞLİ Prosecutor's Office to remove mevkute "3 people come together" is called and is not allowed!
Damaged by a few journalists, and other than myself, including any TGC volume does not even appeal the AKP's "distorted and crippled" because of the Press Law, the publication's owner, the responsible directorate based features that can move even if the owner can not be responsible for the manager is told and is not allowed ...

Allowed ones before shutting down, 3 people together in a delay fines for those who are being implemented.
10 larca small publication "Font Manager Works" were closed for it can not work ...

This is contrary to the injustice and human rights situation have not received even consider TGC'ye told, are not interested, in the Press Law "crippled and distorted" state TGC'yi do not care?
TGC cases where journalists have?

I also complained to the Ministry of Justice TGC then did not take into account ...
Buuuut!
World human rights journalists are preparing to apply to the court.
Are you going to predict international scandal?

In this case, "working-not working," he parsed the journalists, the issue will not even far is not responsible for any remaining TGC?

Gentlemen; 212 dead, PRESS YELLOW CARD referring to the name he changed color, originally
PRESS CARD explicit (explicit = APPLY say) "documents of poverty" became .

"EFFECTIVE LOST on" the bus is free and does not work any other.
  Even as the police do not accept ID!
In the face of this situation as TGC What do you plan to do?

Working and not working, unemployed and retired, dividing and combining,
All journalists; January 10, Journalist get blesed day...

Ahmet Kaplan
Journalists

Son Yazılar