|SELECT LANGUAGE YOU WANT TO READ/Turkey News Agency Internet Newspaper||OKUMAK İSTEDİĞİNİZ DİLİ SEÇİNİZ/Türkiye Haber Ajansı İnternet Gazetesi|

Ermeniler 1915 -1918'de 2 Milyon Türkü Katletti
Ahmet KAPLAN

Ahmet KAPLAN

Ermeniler 1915 -1918'de 2 Milyon Türkü Katletti

22 Şubat 2012 - 20:10

Ermeniler 1915 -1918’de 2 Milyon Türkü Katletti

Ermenilere sırasıyla, Anadolu'da; "Kara Haç", "Armenakan" 1885, "Vatan Koruyucuları", Cenevre'de; "Hınçak" 1887, Tiflis'te; "Taşnak -Daşnaksütyun" 1890 komiteleri kurdurulmuştur.

Bunlar Ermeni Partileridir...

Programlarının esasını "terör" oluşturuyor...Bu komitelere hedef olarak “Büyük Ermenistan” hayalini gerçekleştirmek için "Doğu Anadolu toprakları", gösterilmiştir.

Uluslararası nitelikteki Ermeni terörizmi 1973 yılından sonra “ASALA Terör Örgütü” adını almıştır. ASALA, Türklere yönelik katliam için kurulmuştur. 

ASALA yerini, Abdullah Öcalan liderliğinde Kürt-Türk ayırmadan öldürebilen, PKK terör örgütüne bırakmıştır.

Bruce Fein; "Ermeniler 2 Milyon Osmanlı'yı Öldürdü."

ABD eski Başkanı Reagan’ın danışmanı Bruce Fein: “Beyaz Saray araştırma yaptı, Ermenilerin 2 milyon Müslüman Osmanlı’yı katlettiği ortaya çıktı. Ermeniler, kendi arşivlerini açmıyor, çünkü bu gerçeğin ortaya çıkmasını istemiyor…” dedi  ve tarihe not düşmüş oldu. Bu "Beyaz Saray Raporu" olarak tarihe kaydedildi.

Detaya gelince; Ermenilerin ilk isyanlarından birisi 1890'da Erzurum'da gerçekleşmiştir. 

Bunu, yine aynı yıl meydana gelen Kumkapı gösterisi, 1892 - 1893'te Kayseri, Yozgat, Çorum ve Merzifon olayları, 1894'te Sasun isyanı, Babıali gösterisi ve Zeytun isyanı, 1896'da Van isyanı ve Osmanlı Bankası'nın işgali, 1903'te ikinci Sasun isyanı, 1905'te Sultan Abdülhamid'e suikast girişimi ve nihayet 1909'da gerçekleşen Adana isyanı izlemiştir.
1914'de Zeytun'da 100, 1915 Van olaylarında 3.000 ve 1914 - 1915 Muş olaylarında 20.000 Türk, Ermeni mezalimi sonucu hayatlarını kaybetmiştir.
1918 Mart'ında Erzurum - Dumlu, Yeşilyayla Köyü'nde katliam yapılmıştır.
25 Nisan 1918'de Ermenilerce Kars'ın Subatan köyünde ve Iğdır'a bağlı Oba köyünde de toplu mezarlar vardır.

Doğu Anadolu'da meydana gelen acı olayları gerçek yönleriyle ortaya koymayı amaçlayan toplu mezar kazılarından katledilen Türklerin kemikleri çıkarılmıştır.

Ermeni isyan ve katliamları sırasında katledilen Türklerin sayısı belgelere göre 517.955'dir.
Olay tarihi ve yeri belli olup da sayı tespiti yapılamayanlarla birlikte bu rakam 2 milyona ulaşmaktadır.
Ermeniler, Türk halkına en büyük zararı, Birinci Dünya Savaşı sırasında giriştikleri katliamlarla vermiştir.
Bu dönemde Ermeniler, Ruslar hesabına casusluk yapmış, seferberlik gereği yapılan askere alma çağrısına uymaksızın askerden kaçmış, askere gelip silahaltına alınanlar ise silahları ile birlikte Rus ordusu saflarına geçerek, "vatana ihanet" suçunu topluca işlemişlerdir.
Daha seferberliğin başlangıcında, Türk birliklerine karşı saldırıya geçen Ermeni çeteleri, Türk köylerine baskınlar düzenlemek suretiyle sivil halka büyük zarar vermişlerdir. 

YER DEĞİŞTİRME (TEHCİR)
Ermenilerin binlerce Türk'ün canına mâl olan isyan ve katliamları karşısında bile, Osmanlı Hükümeti'nin ortaya koyduğu sakin ve sağduyulu tavır, belgeleriyle sabittir.

Ancak, tedhiş hareketleri bir türlü durmak bilmeyince hükümet, ülkenin çeşitli bölgelerinde yaşayan Ermenileri, savaş bölgelerinden uzak yeni yerleşim merkezlerine götürmek zorunda kalmıştır.
Kafkas, İran ve Sina cephelerinin güvenlik hattını oluşturan bölgelerdeki Ermenilerin yerlerinin değiştirilmesi, onları imha etmek değil, devlet güvenliğini sağlamak, onları korumak amacını gütmüştür ve dünyanın en başarılı yer değiştirme uygulamasıdır.

27 Mayıs 1915 tarihli yer değiştirme kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan emirler çerçevesinde; Erzurum, Van ve Bitlis vilâyetlerinden çıkarılan Ermeniler, Musul'un güney kısmı, Zor ve Urfa sancağına; Adana, Halep, Maraş civarından çıkarılan Ermeniler ise Suriye'nin doğu kısmı ile Halep'in doğu ve güneydoğusuna nakledilmişlerdir.

Toplam Ermeni nüfusu 1.221.850'dir.
Bu arada, Ermenilerin sıkça dile getirdiği gibi yer değiştirme sırasında 1,5 milyon Ermeni öldüğü iddiası yalandır.
Gerek Osmanlı ve Ermeni, gerekse yabancılara ait istatistikler, I. Dünya Savaşı döneminde Osmanlı topraklarında yaşayan Ermenilerin nüfusunun 1.221.850 civarında olduğunu göstermektedir.
wikipedia da yer alan bilgilerde genel toplamda 1.219.323 olarak gösterilen Ermeni erkek ve kadın nüfusa çizelgelerde yer alan 58.687 kişilik Protestan nüfus da dâhil olduğu belirtiliyor. Bu Protestan nüfusun ne kadarının Ermeni, ne kadarının diğer milletlerden olduğu tespit edilememiştir. 

Ne kadar Ermeni'nin yer değiştirme uygulaması çerçevesinde bulundukları yerden çıkarıldığı ve ne kadarının sağ salim yeni yerleşim bölgelerine ulaştığı da belgeleriyle ortadadır. 

Osmanlı Devleti'nin son nüfus istatistiği 1914 yılında yapılmıştır. 
Buna göre Ermeni nüfusu 1.221.850'dir. 

Yer değiştirmeye tabi tutulmayan nüfus; 82.880'i İstanbul, 60.119'u Bursa 'da, 4.548'i Kütahya Sancağı ve 20.237'si Aydın vilayetinde olmak üzere toplam 167.778'dir.

Toplam 8 - 9 bin Ermeni Ölmüş.

Ermenilerin yer değiştirme uygulaması büyük bir disiplin içinde yapılmıştır. 

9 Haziran 1915'ten 8 Şubat 1916 tarihleri arasında Adana, Ankara, Dörtyol, Eskişehir, Halep, İzmit, Karahisarı sahib, Kayseri, Mamuretülaziz, Sivas, Trabzon, Yozgat, Kütahya ve Birecik'ten toplam 391.040 kişi yerleştirilecekleri yeni bölgelerine sevk edilmiş, bunlardan 356.084'ü yerleşim bölgelerine ulaşmıştır.

Yani, Ermenilerin yer değiştirme uygulaması sırasındaki fark 35.000 kişi civarındadır. 

Fakat; yer değiştirme uygulamasına tabi tutulan nüfus içerisinde yer alan Halep'teki 26.064 Ermeni nüfusu, göç ettirilenler içerisine dâhil edilmemiştir. 

Bu rakam 35.000'den çıkarıldığında geriye yaklaşık 8 – 9 bin kişi kalmaktadır. 

Yani Ermenilerin yer değiştirme sırasında verdikleri toplam kayıp 8.936 kişiden ibarettir.  
Onlar da Türkler tarfından öldürülmemiştir...

500'ü Erzurum - Erzincan arasında eşkıya grupları tarafından,
2000 civarında kişi, Urfa'dan Halep'e giden yol üzerinde Meskene’ de Urban eşkıyaları tarafından,
2000 kişi Mardin'de eşkıya tarafından öldürülmüştür. 
Dersim bölgesinden geçen kafilelere bölge halkının saldırıları sonucunda yaklaşık 5-6 bin kişi öldürülmüştür. Ancak bunun kesin rakamları Osmanlı arşivlerinde yer almamaktadır.

Toplam 8 – 9 bin kişinin ölmüş olduğu verilerden tespit edilmektedir. 

Böylece, yer değiştirme sırasında soykırım maksadıyla Osmanlı ordusu tarafından öldürülen bir tek Ermeni yoktur. 


Ermenilerin Balta ile Katlettiği Türkler:
İzmit'in Kollar köyünden Ermeniler tarafından balta ile katledilen müslümanlardan bir kısmının olaydan sonra çekilen fotoğrafı; 1- Boşnak Malik 2- Abdulmecid oğlu Ali 3- Ali oğlu Seyid (14 yaşında) 4- Ömer oğlu Abdulgani 5- Abdulgani oğlu Mecid 6- Abdullah oğlu Hüseyin 7- Bekir oğlu Yusuf 8- Osman oğlu Ismail 

Erzincan'da Ermeniler tarafından tecavüz edilerek öldürülen Pakize adlı bir Türk kadını.

Sivas'ta Ermeni çeteleri tarafından yapılan katliamda boğazı kesilerek öldürülen jandarma Mustafa.

Ordudan hava değişikliği için terhis edilen ve 23 Temmuz 1915 de Diyarbakır'ın Lice kazasına bağlı Kum ve Çom köyleri civarında elleri ayakları bağlanarak Ermeni komitecileri tarafından şehid edilen askerler.
Diyarbakır'ın Şark nahiyesine bağlı Hızır İlyas köyü Mersani deresi (23 Temmuz 1915). Hono ismindeki ermeninin başında bulunduğu çete tarafından hançer ve kurşunla şehit edilen erkek, kadın ve çocuklar.
29 Ağustos 1914 tarihinde Ermeni çeteleri tarafından Siverek-Urfa Yüksekyol ve Karacadağ civarında türbe ziyareti sırasında esir edilip canlı hedef yapılarak şehit edilen müslüman Türkler. 

Silvan civarında, Beşnik ermeni köyüne Van ve Tolorya'dan gelip, Doryan Dano ve kardeşlerinin başında bulunduğu Ermeni çeteleri tarafından 11 Haziran 1915 tarihinde Şeytankaya mevkiinde şehit edilen milis subayı Hamid Efendi komutasında bulunan erzak kafilesi, jandarması ve subayları.

Erzincan Odabaşı bölgesinde, birbirlerine bağlanmış halde öldürülmüş kadın ve çocukların cansız bedenleri.

Hasankale'de, Ermeniler tarafından şehit edilen kadın ve çocuklar. 

16 Şubat 1918'de, Erzincan'ın Vagarir köyünde, Ermeniler tarafından şehit edilen ve bir evin arkasında bulunan şehit edilmiş Türkler. 

Erzincan'ın Odabaşı bölgesinde, Ermeniler tarafından gözleri oyularak katledilen Türkler.
Araştırma: Ahmet Kaplan

 

 Kaynaklar: 
http://www.ermenisorunu.gen.tr/turkce/tehcir/index.html 
http://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanlı_1914_nüfus_sayımı_istatistikleri
http://www.turkishnews.com/tr/content/2009/06/23/beyaz-saray-ermeniler-2-milyon-osmanliyi-oldurdu/ 

Son Yazılar