|SELECT LANGUAGE YOU WANT TO READ/Turkey News Agency Internet Newspaper||OKUMAK İSTEDİĞİNİZ DİLİ SEÇİNİZ/Türkiye Haber Ajansı İnternet Gazetesi|

OKUDUKÇA 2
  • Reklam
Selami OĞUZ

Selami OĞUZ

OKUDUKÇA 2

29 Mart 2014 - 01:37

 İlk Okunma: 37635 İlk Eklenme Tarihi 07.12.2013 01:21:08

OKUDUKÇA 2

            Bu bölümde, 1910 – 1922 yılları arasında Ermenilerin Anadolu’da ve Kafkasya’da yapmış oldukları katliamları inceleyeceğiz.

            Bu güne kadar Ermeniler, “Osmanlı Devleti, Tehcir ile bize soykırım uyguladı” fikrini dünya Hristiyan kamuoyuna anlattılar, rakamları alabildiğine abartarak, olayları alabildiğine trajik hale getirerek onları inandırdılar.

            Biz, bilgisiz kişiler ise onların yani Osmanlı Ermenilerinin, Osmanlı Müslüman halka uyguladıkları katliamlardan bihaber bu yalan ve dolan üzerine kurulu propaganda karşısında savrulduk, adeta çaresiz kaldık. Hatta içimizdeki çürük yumurtalar bu iddialar karşısında Ermenilere hak veren beyanlarda bulundular “Özür dilemekten ne çıkar?” gafletine düştüler.

            Türkiye Arşivler Genel Müdürlüğü 2005 yılında yayınlamış olduğu belgelerle bu cehaletimizi giderdi. Osmanlı Ermenilerinin Müslümanlara karşı giriştiği katliamları yer ve zaman göstererek açıkladı.

            Bu bilgilerle gerçek canilerin kimler olduğu açıkça ortaya çıktı. Daha doğrusu bilmiyordum, bilgilendim. Şimdi sizlerin de bilgilenmesi için 1910 – 1922 yılları arasında Ermenilerin Anadolu’da ve Kafkasya’da gerçekleştirdikleri katliamlara ait bilgileri sunuyorum.

ANADOLU’DA ve KAFKASYA’DA
YAŞANAN ERMENİ VAHŞETİ
1910 - 1922

 

T.C Başbakanlık Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün 18 Nisan 2005 tarihinde açıkladığı bilgi ve belgelere göre; 1910 – 1922 arasında Anadolu’da 523 955 Türk’ün Ermeni çeteler tarafından katledilmiş olduğunu öğreniyoruz. 

Arşivler Genel Müdürü Doç. Dr. Yusuf SARINAY, bu açıklamasında şu gerçekleri ifade etmiş:

“Tarihimizle yüzleşince kendi kayıp ve acılarımızla karşılaşıyoruz. Ermeniler, bir devlet kurmak için Fransız, İngiliz ve Rus’ların vadettiği topraklarda bir çoğunluk oluşturamamış. Bu durum büyük devletler tarafından da dile getirilmiş.

İşte bu nedenle, yani çoğunluk oluşturabilmek için, belirli bölgelerde sistematik katliamlar yapmışlar.

Katliamların özellikle Doğu Anadolu ve Çukurova’da yoğunlaşmasının nedeni, etnik temizliğe girişmiş olmalarıymış Ermenilerin katliamlarından canlarını kurtarabilenler de bu bölgelerden göç etmişler. Katliamların amacı büyük Ermenistan hayalini gerçekleştirmekmiş.

Her katliamın belgesinin bulunduğunu söyleyen SARINAY, bunların yerel yöneticilerin İstanbul hükümetine gönderdiği yazı ve raporlarla, yabancı gözlemcilerin hazırladığı tutanaklardan oluştuğunu bildirmiş ve arşiv belgeleriyle Ermeni çetelerinin yaptığı katliamları tarih, yer ve isim olarak tek tek açıklamış.

Ermeni çeteleri tarafından yapılan katliamların yıllara göre durumu;

1910 yılında                                    10 şehit

1914 yılında                             30 000 şehit

1915 yılında                             92 207 şehit

1916 yılında                           231 172 şehit

1917 yılında                           bilinmiyor

1918 yılında                           bilinmiyor

1919 yılında                               9 003 şehit

1920 yılında                           146 083 şehit

1921 yılında                             15 476 şehit

1922 yılında                                       4 şehit

Toplam                                  523 955 şehit

Ermenilerin yaptıkları katliamlar, yıllara ve bölgelere göre şöyle gerçekleşmiş;

 

 BÖLGELER  1910 1914  1915 1916  1917
1918
  1919  1920  1921 1922  TOPLAM Van Ve İlçeleri    25514
10101 163541
 16829 Bilinmiyor       215985 Kafkasya     1316 Bilinmiyor 4091 78931 12030 96368 Kars Ardahan
Ve ilçeleri 30000     Bilinmiyor 1546

17013

24345 148 73052 Bitlis    56512 10323 Bilinmiyor       66835 Erzurum
Ve ilçeleri     2563 Bilinmiyor 587 8961
15918 1215
2083 31327 Muş
Malazgirt   80 500
20000 Bilinmiyor       20580 Doğu Beyazıt     14000 Bilinmiyor       14000 Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Niğde, Şanlıurfa, Iğdır, Doğu Karadeniz, 
diğer köyler ve kasabalar  10   2100 Bilinmiyor 2779 915 4 5808  Toplam  30010 92207   Bilinmiyor 9003 146083 15480 523955

Arkadaşım;

Yukarıdaki tabloda gösterilen gerçekleri iyice incele ve Osmanlı halkı olan Ermeni çetelerinin, Osmanlı Müslüman halka uyguladıkları bu zulmün gerçeklerini kavramaya çalış.

“Bu çeteler, bu katliamları niye yapmışlar?” diye kendine sor ve cevabını bulmaya çalış. Esasen sorunun cevabı yukarıdaki cümlelerde ifade edilmiş.

Çoğunluk oluşturabilmek için, belirli bölgelerde sistematik katliamlar yapmışlar. Katliamların özellikle Doğu Anadolu ve Çukurovada yoğunlaşmasının nedeni, etnik temizliğe girişmiş olmalarıymış. Ermenilerin katliamlarından canlarını kurtarabilenler de bu bölgelerden göç etmişler. Katliamların amacı büyük Ermenistan hayalini gerçekleştirmekmiş.

Bu haksızlığı bugüne kadar bilmiyor idiysen şimdi öğrendin. Bundan sonra bu bilgiler ışığında hareket etmeye çalış.

Tehcirde “Osmanlılar bize soykırım uyguladılar” diyerek dünyayı ayağa kaldıran bu insanlar, yaptıkları bu katliamları görmezden gelebiliyorlar ve bu olayları yok sayabiliyorlar. Nasıl bir vicdanla karşı karşıya olduğunun farkına var.

Gözü dönmüş Ermeni militanları bu cinayetlerine devam ettiler. Başta Talat Paşa, Sait Halim Paşa ve Cemal Paşa olmak üzere birçok Osmanlı devlet adamlarını katlederek “İntikamımızı aldık” dediler.

       Kurdukları Asala terör örgütüyle 35 T.C Dışişleri mensubumuzu da hunharca cinayetlerle şehit ettiler.

Bir T.C vatandaşı olarak sizlerden;

1910 – 1920 yılları arasında Anadolu’da ve Kafkasya’da Ermeni çeteleri tarafından katledilen 

523 955 MÜSLÜMAN TÜRK’ÜN 

Ermeniler tarafından şehit edilen DEVLET BÜYÜKLERİMİZİN

ve Asala terör örgütünce şehit edilen 35 DIŞİŞLERİ MENSUBUMUZUN

huzurlarında saygıyla eğilmenizi ve onlara CENABI HAK’tan sonsuz rahmet dilemenizi,

ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRALARINA SAHİP ÇIKMANIZI DİLİYORUM”

Bu gerçekler ışığında;

Kim SOYKIRIM YAPMIŞ? Osmanlılar mı? Ermeniler mi?

Sorusunu aklınızda ve vicdanınızda cevaplandırmanızı bekliyorum.

Selami OĞUZ

Son Yazılar